Thứ ba,  21/03/2023

Tây Ninh cần định rõ kế hoạch, chiến lược phát triển toàn diện trong giai đoạn tiếp theo

Tiếp tục chuyến công tác tại một số tỉnh phía nam, nhằm tìm hiểu tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng theo Nghị quyết của QH, công tác xây dựng Đảng, nhất là kết quả đại hội Đảng cấp cơ sở, chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, trong hai ngày 11 và 12-7, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH cùng Đoàn công tác của QH đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Tây Ninh.Sáng 12-7, làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh những thành tựu kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tây Ninh đã sớm ổn định tổ chức bộ máy, củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng, trong dân và toàn bộ hệ thống chính trị, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 đạt kết quả khá ấn tượng trên các lĩnh vực. Tăng trưởng GDP đạt bình quân 14%/năm, cao hơn mức bình quân cả...
Tiếp tục chuyến công tác tại một số tỉnh phía nam, nhằm tìm hiểu tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng theo Nghị quyết của QH, công tác xây dựng Đảng, nhất là kết quả đại hội Đảng cấp cơ sở, chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, trong hai ngày 11 và 12-7, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH cùng Đoàn công tác của QH đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Tây Ninh.


Sáng 12-7, làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh những thành tựu kinh tế – xã hội mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tây Ninh đã sớm ổn định tổ chức bộ máy, củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng, trong dân và toàn bộ hệ thống chính trị, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 đạt kết quả khá ấn tượng trên các lĩnh vực. Tăng trưởng GDP đạt bình quân 14%/năm, cao hơn mức bình quân cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó khu vực dịch vụ vượt chỉ tiêu đề ra, đạt tới 44,4% GDP. Thu ngân sách cũng vượt chỉ tiêu đề ra.

Lưu ý Tây Ninh cần chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Đại hội Đảng là cơ hội, là dịp tốt để nhìn lại mình, tổng kết rút kinh nghiệm sâu sắc những mặt được, những việc làm chưa tốt, so sánh và đặt mình trong mối quan hệ liên kết với các địa phương khác, từ đó tìm ra hướng phát triển mới, lâu dài cho quê hương, đồng thời đóng góp ý kiến, giúp Trung ương hoạch định đường lối phát triển chung của đất nước. Trên cơ sở tiềm năng và lợi thế, tỉnh cần định rõ kế hoạch, chiến lược phát triển toàn diện trong giai đoạn tiếp theo, đề ra các cơ chế, chính sách, biện pháp để thực hiện cho được mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xác định rõ nội hàm thế nào là một tỉnh công nghiệp, các tiêu chí cụ thể về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, văn hóa, xã hội, mức sống của người dân… Không vì quá chú trọng thu hút đầu tư mà không quan tâm thích đáng cho phát triển nông nghiệp; ưu tiên phát triển công nghiệp nhưng cần dành quỹ đất hợp lý cho phát triển nông nghiệp.

Để bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, Tây Ninh cần quan tâm hơn nữa việc kiện toàn đội ngũ cán bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Nếu có chủ trương, đường lối đúng đắn thì dân sẽ đồng tình ủng hộ, cả hệ thống chính trị vào cuộc và chủ trương, đường lối đó sẽ đi vào thực tiễn cuộc sống, đưa đất nước tiếp tục phát triển, đem lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho nhân dân. Tuy nhiên, để xây dựng được các chủ trương, đường lối đúng đắn, cần phát huy trí tuệ trong toàn Đảng, toàn dân, trước mắt là tổ chức thật tốt việc lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp xây dựng các văn kiện trình Đại hội Đảng.

Các ý kiến trao đổi giữa các thành viên Đoàn công tác của QH với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã gợi mở nhiều vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển của Tây Ninh, như: sự gắn kết của tỉnh với các địa phương khác trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam; cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu, cần hết sức coi trọng công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao chất lượng tăng trưởng, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; bài toán cân đối thu, chi ngân sách…

Cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác của QH đã đến thăm, làm việc tại xã An Tịnh (huyện Trảng Bàng) – đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thăm Khu công nghiệp Trảng Bàng; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thắm, 94 tuổi ở ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành.
Theo Nhandan