Thứ bảy,  25/03/2023

Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khoá XIV: các tổ sôi nổi thảo luận

LSO-Theo chương trình làm việc, ngày 13/7/2010, kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2004-2011 các đại biểu tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận tại tổ.Tại phiên làm việc buổi sáng, kỳ họp tiếp tục nghe các báo cáo của UBND tỉnh về hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2005-2010; công tác toà án, kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010; thông báo của UBMTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQ tỉnh đối với HĐND, UBND tỉnh; các tờ trình về quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh; quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2010-2020; điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2010; báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND về các báo cáo, tờ trình trên. Toàn cảnh tại một tổ thảo luậnTrong chương trình thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh đã chia thành 6...

LSO-Theo chương trình làm việc, ngày 13/7/2010, kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2004-2011 các đại biểu tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận tại tổ.
Tại phiên làm việc buổi sáng, kỳ họp tiếp tục nghe các báo cáo của UBND tỉnh về hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2005-2010; công tác toà án, kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010; thông báo của UBMTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQ tỉnh đối với HĐND, UBND tỉnh; các tờ trình về quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh; quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2010-2020; điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2010; báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND về các báo cáo, tờ trình trên.
Toàn cảnh tại một tổ thảo luận
Trong chương trình thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh đã chia thành 6 tổ thảo luận. Dự thảo luận tại các tổ có đại biểu đại diện các sở, ban ngành của tỉnh, thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố. Tại các tổ, các đại biểu HĐND tỉnh đã sôi nổi thảo luận xoay quanh việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2010. Trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch, tài nguyên môi trường, văn hoá xã hội, tư pháp, an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành. Chú trọng đi sâu thảo luận, phân tích các nhân tố tác động đến tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh, tính bền vững của tăng trưởng; nguyên nhân, giải pháp khắc phục tình trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông lâm nghiệp, nông thôn chậm, một số chỉ tiêu chưa đạt và giảm so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt thấp so với dự toán; giải pháp khắc phục một số khoản nợ đọng thuế, tiến độ triển khai một số công trình, dự án, giải ngân, thanh toán vốn xây dựng cơ bản, công tác xúc tiến đầu tư, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, giảm nghèo. Tình hình khiếu kiện, buôn lậu, gian lận thương mại, tai nạn giao thông, tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm diễn biến phức tạp. Công tác thi hành án dân sự còn nhiều bất cập, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại một số đơn vị còn thụ động, hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân, giải pháp khắc phục công tác cải cách hành chính, sự phối kết hợp công tác giữa các ngành, các cấp… Đồng thời các đại biểu cũng đã thảo luận, bàn một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2010.
Ngày 14/7, kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2004-2011 sẽ tiếp tục thảo luận tại hội trường, chất vấn, trả lời chất vấn và thông qua các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Thanh Huyền