Thứ tư,  27/10/2021

Mong phụ nữ tham gia nhiều hơn vào các vấn đề của xã hội, của đất nước

Chiều 13-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Đoàn đại biểu 120 phụ nữ đại diện cho gần 430 phụ nữ tiêu biểu trên cả nước dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ hai (giai đoạn 2005 - 2010) của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.Phát biểu ý kiến tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao vai trò của phụ nữ Việt Nam trong xã hội, gia đình. Phụ nữ là một phần không thể thiếu, góp phần to lớn vào thành công của cách mạng Việt Nam trước kia, những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Mong muốn của Đảng, Nhà nước và nhân dân là phụ nữ có cuộc sống tinh thần, vật chất ngày càng cao, được tạo điều kiện nâng cao chuyên môn, học vấn để có cơ hội tham gia nhiều hơn vào các vấn đề của xã hội, của đất nước. Chủ tịch nước mong phụ nữ cả nước nỗ lực học hỏi, nâng cao trình độ nhằm đáp ứng những...

Chiều 13-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Đoàn đại biểu 120 phụ nữ đại diện cho gần 430 phụ nữ tiêu biểu trên cả nước dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ hai (giai đoạn 2005 – 2010) của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao vai trò của phụ nữ Việt Nam trong xã hội, gia đình. Phụ nữ là một phần không thể thiếu, góp phần to lớn vào thành công của cách mạng Việt Nam trước kia, những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Mong muốn của Đảng, Nhà nước và nhân dân là phụ nữ có cuộc sống tinh thần, vật chất ngày càng cao, được tạo điều kiện nâng cao chuyên môn, học vấn để có cơ hội tham gia nhiều hơn vào các vấn đề của xã hội, của đất nước. Chủ tịch nước mong phụ nữ cả nước nỗ lực học hỏi, nâng cao trình độ nhằm đáp ứng những yêu cầu mới trong thời kỳ hội nhập. Từng cơ quan, đoàn thể và gia đình cần có sự hỗ trợ, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy tối đa năng lực của mình, vừa đảm trách tốt công tác xã hội, vừa chăm lo gia đình vẹn toàn.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ: Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống nhằm đóng góp nhiều hơn nữa trong các hoạt động xã hội, gia đình; tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng tổ chức hội phụ nữ các cấp phải ra sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bồi dưỡng, khuyến khích và khơi dậy khả năng sáng tạo, những gương người tốt, việc tốt trong xã hội. Các cấp hội phụ nữ cũng cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục nhận thức các vấn đề trong cuộc sống, như vấn đề phụ nữ lấy chồng nước ngoài, các tệ nạn xã hội…, nhất là đối với phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo Nhandan