Thứ bảy,  23/10/2021

Hội Cựu chiến binh huyện Tràng Định: Sơ kết 6 tháng đầu năm 2010

LSO-Ngày 07/07/2010, Hội Cựu chiến binh huyện Tràng Định đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2010, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.Theo đó, 6 tháng qua, các tổ chức hội, cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” đoàn kết quyết tâm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ của Hội. Công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của hội góp phần củng cố niềm tin của hội viên vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác xây dựng tổ chức hội “trong sạch vững mạnh” luôn được quan tâm. Bên cạch đó, việc đổi mới lề lối tác phong hoạt động, làm việc của tổ chức hội có chuyển biến tiến bộ và chất lượng sinh hoạt của hội ngày càng được nâng lên, đi vào nề nếp. Công tác xóa đói giảm nghèo, xóa nhà dột nát có nhiều cố gắng. Ngoài ra được sự tín chấp của hội cựu chiến binh huyện, trong 6 tháng qua đã vay được 1.028 triệu đồng cho hội viên...

LSO-Ngày 07/07/2010, Hội Cựu chiến binh huyện Tràng Định đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2010, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Theo đó, 6 tháng qua, các tổ chức hội, cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” đoàn kết quyết tâm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ của Hội. Công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của hội góp phần củng cố niềm tin của hội viên vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác xây dựng tổ chức hội “trong sạch vững mạnh” luôn được quan tâm. Bên cạch đó, việc đổi mới lề lối tác phong hoạt động, làm việc của tổ chức hội có chuyển biến tiến bộ và chất lượng sinh hoạt của hội ngày càng được nâng lên, đi vào nề nếp. Công tác xóa đói giảm nghèo, xóa nhà dột nát có nhiều cố gắng. Ngoài ra được sự tín chấp của hội cựu chiến binh huyện, trong 6 tháng qua đã vay được 1.028 triệu đồng cho hội viên hội cựu chiến binh đầu tư kinh tế. Đã có nhiều mô hình sản xuất, phát triển kinh tế vườn – ao – chuồng – rừng đạt hiệu quả như mô hình chăn nuôi lợn ở xã Đề Thám; mô hình trồng thạch đen, cam quýt ở xã Kim Đồng; trồng rừng ở xã Quốc Việt; sản xuất vật liệu xây dựng ở xã Đại Đồng và xã Tri Phương… Hội Cựu chiến binh huyện Tràng Định còn phối hợp với các cấp ngành liên quan để giải quyết chế độ cho hội viên, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho cựu chiến binh, giải quyết thẻ BHYT và xét tặng kỷ niệm chương cho cựu chiến binh năm 2010…
Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và khắc phục những khó khăn tồn tại trong 6 tháng đầu năm, tin tưởng rằng trong 6 tháng cuối năm 2010, Hội Cựu chiến binh huyện Tràng Định sẽ hoạt động hiệu quả và đạt, vượt các mục tiêu kế hoạch năm 2010.

Phạm Thoa