Thứ sáu,  31/03/2023

Lễ tuyên bố Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc và các Hiệp định liên quan chính thức có hiệu lực

Ngày 14-7, tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy (tỉnh Hà Giang, Việt Nam) và Thiên Bảo (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), diễn ra Lễ tuyên bố chính thức quản lý đường biên giới mới và triển khai thực hiện Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc ký ngày 18-11-2009. Buổi lễ được tổ chức theo nghi thức trang trọng cấp Chính phủ. Đồng chủ trì buổi lễ, phía Việt Nam là đồng chí Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ; phía Trung Quốc là đồng chí Trương Chí Quân, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Trung Quốc. Dự lễ, còn có đại diện các bộ, ngành T.Ư của hai bên, Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc các tỉnh có chung đường biên giới giữa hai nước và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, Côn Minh,...

Ngày 14-7, tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy (tỉnh Hà Giang, Việt Nam) và Thiên Bảo (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), diễn ra Lễ tuyên bố chính thức quản lý đường biên giới mới và triển khai thực hiện Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền

Việt Nam – Trung Quốc ký ngày 18-11-2009. Buổi lễ được tổ chức theo nghi thức trang trọng cấp Chính phủ. Đồng chủ trì buổi lễ, phía Việt Nam là đồng chí Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ; phía Trung Quốc là đồng chí Trương Chí Quân, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Trung Quốc. Dự lễ, còn có đại diện các bộ, ngành T.Ư của hai bên, Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc các tỉnh có chung đường biên giới giữa hai nước và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, Côn Minh, Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam và đông đảo nhân dân hai bên biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Hồ Xuân Sơn và đồng chí Trương Chí Quân đánh giá cao ý nghĩa của việc đưa ba văn kiện biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc vào cuộc sống, chính thức khép lại quá trình giải quyết vấn đề biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc trong 36 năm qua. Hai bên nhấn mạnh sự kiện này ghi thêm một mốc son mới trong lịch sử quan hệ Việt – Trung, tạo tiền đề cho việc xây dựng đường biên giới Việt – Trung hòa bình, hữu nghị, ổn định, lâu dài, góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc lên tầm cao mới. Hai đồng chí Thứ trưởng đề nghị các bộ, ngành, địa phương hữu quan hai bên tiếp tục phối hợp trong việc thực thi có hiệu quả các văn kiện biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc. Đường biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc dài 1.449,566 km, trong đó đường biên giới đi theo sông suối là 383,914 km. Hai bên đã cắm 1.971 mốc, trong đó có một mốc được cắm theo Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới Việt Nam – Lào – Trung Quốc, 1.548 mốc chính và 422 mốc phụ. Hệ thống mốc giới này cùng với các văn kiện nêu trên là cơ sở pháp lý vững chắc, bảo đảm cho việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển lâu dài giữa hai nước.

Sau lễ tuyên bố, hai bên đã tiến hành hội đàm tại thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang, Việt Nam để thống nhất biện pháp triển khai thực hiện ba văn kiện nói trên. Theo đó hai bên nhất trí thành lập Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, cử đại diện biên giới, thiết lập cơ chế liên lạc quản lý Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu giữa hai nước.
Theo Nhandan