Thứ bảy,  23/10/2021

Ra mắt Tạp chí Nhân quyền Việt Nam

Chiều 14-7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ tổ chức lễ ra mắt Tạp chí Nhân quyền Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi thư chúc mừng. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ nêu rõ: Tạp chí Nhân quyền Việt Nam được xuất bản là việc làm cần thiết, tạo thêm một kênh thông tin chủ lực nhằm phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trên lĩnh vực quyền con người; giúp cho đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế hiểu rõ việc bảo đảm quyền con người là bản chất của chế độ ta; đồng thời góp phần phê phán những nhận thức lệch lạc và đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù...

Chiều 14-7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ tổ chức lễ ra mắt Tạp chí Nhân quyền Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi thư chúc mừng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ nêu rõ: Tạp chí Nhân quyền Việt Nam được xuất bản là việc làm cần thiết, tạo thêm một kênh thông tin chủ lực nhằm phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trên lĩnh vực quyền con người; giúp cho đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế hiểu rõ việc bảo đảm quyền con người là bản chất của chế độ ta; đồng thời góp phần phê phán những nhận thức lệch lạc và đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch.
Theo Nhandan