Thứ bảy,  23/10/2021

Các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà thương binh, các gia đình chính sách

Ngày 14-7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh.Ân cần hỏi thăm sức khỏe của các thương binh, bệnh binh và gia đình, Phó Chủ tịch nước nêu rõ: Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ và những thương binh, bệnh binh đã đóng góp xương máu cho nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Quan tâm, chăm sóc thương binh, bệnh binh là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn xã hội. Phó Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và tỉnh Bắc Ninh quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc và điều dưỡng thương binh, bệnh binh; mong các đồng chí thương binh, bệnh binh tiếp tục sống vui, có ích, vượt lên khó khăn trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy phẩm chất "Anh Bộ đội Cụ Hồ", thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: "Thương binh tàn nhưng không phế", là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.Nhân dịp...

Ngày 14-7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh.

Ân cần hỏi thăm sức khỏe của các thương binh, bệnh binh và gia đình, Phó Chủ tịch nước nêu rõ: Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ và những thương binh, bệnh binh đã đóng góp xương máu cho nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Quan tâm, chăm sóc thương binh, bệnh binh là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Phó Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và tỉnh Bắc Ninh quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc và điều dưỡng thương binh, bệnh binh; mong các đồng chí thương binh, bệnh binh tiếp tục sống vui, có ích, vượt lên khó khăn trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy phẩm chất “Anh Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: “Thương binh tàn nhưng không phế”, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trồng cây lưu niệm tại Trung tâm.

* Chiều 14-7, đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã thăm một số gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Đồng chí Huỳnh Đảm đã thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Trọng, sinh năm 1928, ở số 5/10 Phạm Phú Thứ; mẹ liệt sĩ, cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Thị Thoại, sinh năm 1920, ở số 52 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng và thương binh hạng 1/4, Anh hùng LLVTND Trần Thị Chính, ở tại số 10 Nguyễn Thái Học, Đà Nẵng.

Đồng chí Huỳnh Đảm ôn lại quá khứ anh hùng vẻ vang và công lao to lớn của các thế hệ Anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đi trước, trong đó có phần đóng góp của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sĩ, các gia đình có công với nước; đồng thời động viên các mẹ sống hạnh phúc cùng gia đình con cháu.
Theo Nhandan