Thứ sáu,  31/03/2023

Hội Nông dân tỉnh tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

LSO-Sáng ngày 14/7/2010, Hội Nông dân đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đến dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh.Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, Đồng chí Hoàng Văn Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh đề cập đến tình hình công tác hội và phong trào nông dân như: tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp; tình hình nông dân, nông thôn; công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội; công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Kết quả thực hiện 3 phong trào của hội như: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; Phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh. Để hoàn thành nhiệm vụ, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Hội đã tập trung chỉ đạo các cấp hội...

LSO-Sáng ngày 14/7/2010, Hội Nông dân đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đến dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh.
Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, Đồng chí Hoàng Văn Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh đề cập đến tình hình công tác hội và phong trào nông dân như: tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp; tình hình nông dân, nông thôn; công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội; công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Kết quả thực hiện 3 phong trào của hội như: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; Phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh. Để hoàn thành nhiệm vụ, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Hội đã tập trung chỉ đạo các cấp hội triển khai tốt 11 chỉ tiêu thi đua về công tác hội và phong trào nông dân, nên các phong trào đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia; đặc biệt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, được duy trì và phát triển bền vững cả chất lượng, số lượng và quy mô. Vai trò của Hội ngày càng được khẳng định.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, các cấp hội trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như: tổ chức hội thi “Nhà nông đua tài”, “Tiếng hát đồng quê”… đã tạo được tiếng vang và ấn tượng tốt đẹp trong hội viên nông dân và xã hội.
Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận làm rõ thêm những nội dung và thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2010.

Thanh Đàn