Thứ ba,  26/10/2021

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu Thủ tướng Ô-xtrây-li-a

Chiều 15-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Ngài P.Kít-tinh, cựu Thủ tướng Ô-xtrây-li-a đang thăm làm việc tại nước ta. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao đóng góp của Ngài P.Kít-tinh trong quá trình đảm nhận cương vị Thủ tướng Ô-xtrây-li-a giai đoạn 1991-1996 đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam mong muốn và làm hết sức mình thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác với Ô-xtrây- li-a trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Trên tinh thần này, Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp Ô-xtrây-li-a đầu tư tại Việt Nam, trong đó có tập đoàn của Ô-xtrây-li-a quan tâm đầu tư sản xuất a-lu-min - nhôm gắn với xây dựng tuyến đường sắt tiêu thụ sản phẩm. Chính phủ Việt Nam sẽ giao các bộ, ngành chức năng thảo luận kỹ về vấn đề này.Đề cập ý kiến của Ngài P.Kít-tinh liên quan hợp tác giữa ASEAN với các đối tác, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam cũng như các...

Chiều 15-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Ngài P.Kít-tinh, cựu Thủ tướng Ô-xtrây-li-a đang thăm làm việc tại nước ta. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao đóng góp của Ngài P.Kít-tinh trong quá trình đảm nhận cương vị Thủ tướng Ô-xtrây-li-a giai đoạn 1991-1996 đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam mong muốn và làm hết sức mình thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác với Ô-xtrây- li-a trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Trên tinh thần này, Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp Ô-xtrây-li-a đầu tư tại Việt Nam, trong đó có tập đoàn của Ô-xtrây-li-a quan tâm đầu tư sản xuất a-lu-min – nhôm gắn với xây dựng tuyến đường sắt tiêu thụ sản phẩm. Chính phủ Việt Nam sẽ giao các bộ, ngành chức năng thảo luận kỹ về vấn đề này.

Đề cập ý kiến của Ngài P.Kít-tinh liên quan hợp tác giữa ASEAN với các đối tác, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam cũng như các nước trong ASEAN luôn mong muốn xây dựng cộng đồng hòa bình và phát triển, trước hết là tận dụng và phát huy tốt những cơ chế hiện có trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài, đồng thời hoan nghênh những cơ chế mới đề ra, để xây dựng khu vực hòa bình, ổn định và phát triển.

Thủ tướng đề nghị Ngài P.Kít-tinh thúc đẩy Chính phủ Ô-xtrây-li-a tài trợ Việt Nam trong việc xây dựng cầu Cao Lãnh, ủng hộ Việt Nam trong việc trình UNESCO công nhận di sản Hoàng thành Thăng Long…Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành thời gian tiếp, Ngài P.Kít-tinh mong muốn trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ thúc đẩy mạnh mẽ mở rộng hợp tác với các nước khu vực, nhất là xây dựng các cơ chế mới hợp tác giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài, trong đó có Ô-xtrây-li-a; bày tỏ mong muốn hợp tác của doanh nghiệp Ô-xtrây-li-a trong việc sản xuất a-lu-min – nhôm gắn với xây dựng tuyến đường sắt tiêu thụ sản phẩm.
Theo Nhandan