Thứ sáu,  31/03/2023

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam

Ngày 15-7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu tỉnh Nam Định nhân dịp Đoàn về thăm Hà Nội và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.Phó Chủ tịch nước biểu dương tỉnh Nam Định luôn phát huy truyền thống "Ăn quả nhớ người trồng cây", chăm lo đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, thể hiện đạo lý tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, mong muốn các gia đình chính sách, người có công Nam Định luôn phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia công tác Đảng, chính quyền và công tác xã hội tại địa phương; luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước và luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.Các đại biểu khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của địa phương, động viên con cháu nỗ lực học tập, lao động, sản...

Ngày 15-7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu tỉnh Nam Định nhân dịp Đoàn về thăm Hà Nội và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch nước biểu dương tỉnh Nam Định luôn phát huy truyền thống “Ăn quả nhớ người trồng cây”, chăm lo đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, thể hiện đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, mong muốn các gia đình chính sách, người có công Nam Định luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia công tác Đảng, chính quyền và công tác xã hội tại địa phương; luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước và luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Các đại biểu khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của địa phương, động viên con cháu nỗ lực học tập, lao động, sản xuất góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
Theo Nhandan