Thứ sáu,  31/03/2023

Bàn giải pháp xây dựng Chính phủ, chính quyền điện tử hiệu quả

Trong hai ngày 15 và 16-7, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo quốc gia về Công nghệ thông tin (CNTT), Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử 2010. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT chủ trì hội thảo.Với chủ đề "Hướng tới Chính phủ, chính quyền điện tử hiệu quả trong giai đoạn 2011 - 2015" hội thảo thu hút hơn 30 tham luận tập trung bàn về: thực trạng triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam; toàn cảnh CNTT Việt Nam năm 2010; xây dựng chính quyền điện tử hiệu quả tại địa phương; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống một cửa liên thông để phát triển Chính phủ điện tử.Năm 2010, nước ta thực hiện đánh giá việc triển khai các quyết định của Chính phủ giai đoạn 2008 - 2010, đồng thời triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 với tổng vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng. Theo báo cáo của LHQ, năm 2010, Việt Nam đứng thứ 90...

Trong hai ngày 15 và 16-7, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo quốc gia về Công nghệ thông tin (CNTT), Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử 2010. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT chủ trì hội thảo.

Với chủ đề “Hướng tới Chính phủ, chính quyền điện tử hiệu quả trong giai đoạn 2011 – 2015” hội thảo thu hút hơn 30 tham luận tập trung bàn về: thực trạng triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam; toàn cảnh CNTT Việt Nam năm 2010; xây dựng chính quyền điện tử hiệu quả tại địa phương; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống một cửa liên thông để phát triển Chính phủ điện tử.

Năm 2010, nước ta thực hiện đánh giá việc triển khai các quyết định của Chính phủ giai đoạn 2008 – 2010, đồng thời triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 với tổng vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng. Theo báo cáo của LHQ, năm 2010, Việt Nam đứng thứ 90 trong tổng số 192 nước điều tra về ứng dụng CNTT trong khu vực công.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Để thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước, bên cạnh nguồn vốn đầu tư của nhà nước cần có sự tham gia của các doanh nghiệp, nhà nước và doanh nghiệp cùng làm.

Nhân dịp hội thảo đã diễn ra triển lãm quốc tế CNTT, điện tử viễn thông lần thứ 15, quy tụ 500 gian hàng của 400 tập đoàn hàng đầu trong nước và thế giới trưng bày những sản phẩm về CNTT, điện tử mới nhất trên thị trường.
Theo Nhandan