Thứ bảy,  16/10/2021

Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: Làm việc với Cục Thuế và Cục Hải quan

LSO-Tiếp tục chương trình giám sát về công tác cải cách hành chính, chiều ngày 15/7/2010, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội dẫn đầu đã tiến hành giám sát tại Cục Thuế và Cục Hải quan tỉnh.Trong những năm qua, ngành Thuế và Hải quan đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách, hiện đại hoá các thủ tục hành chính. Đặc biệt công tác nâng cao năng lực trình độ và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức được coi trọng. Qua đó các thủ tục hành chính rườm rà đã từng bước được rà soát, cắt bỏ một các hợp lý, đúng luật đảm bảo thuận tiện cho giao dịch của các tổ chức, cá nhân… góp phần tăng thu cho ngân sách và nâng cao năng lực thu hút đầu tư, khuyến khích các hoạt động thương mại trên địa bàn.Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích và đánh giá những thủ tục hành chính, cách giải quyết công...

LSO-Tiếp tục chương trình giám sát về công tác cải cách hành chính, chiều ngày 15/7/2010, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội dẫn đầu đã tiến hành giám sát tại Cục Thuế và Cục Hải quan tỉnh.

Trong những năm qua, ngành Thuế và Hải quan đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách, hiện đại hoá các thủ tục hành chính. Đặc biệt công tác nâng cao năng lực trình độ và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức được coi trọng. Qua đó các thủ tục hành chính rườm rà đã từng bước được rà soát, cắt bỏ một các hợp lý, đúng luật đảm bảo thuận tiện cho giao dịch của các tổ chức, cá nhân… góp phần tăng thu cho ngân sách và nâng cao năng lực thu hút đầu tư, khuyến khích các hoạt động thương mại trên địa bàn.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích và đánh giá những thủ tục hành chính, cách giải quyết công việc hiện thời của các đơn vị để từ đó tiếp tục có những đề xuất, kiến nghị hợp lý trong công tác cải cách hành chính, đảm bảo giải quyết công việc cho các tổ chức, cá nhân một cách đơn giản, thuận tiện hơn và đúng luật. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, thay mặt Đoàn giám sát đã đánh giá cao những kết quả mà Cục Thuế và Cục Hải quan đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh các đơn vị cần phát huy những kết quả đó để tiếp tục hoàn thiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới.

Lê Minh – Trí Dũng