Chủ nhật,  26/03/2023

Tràng Định: Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của lực lượng TNXP

LSO-Ngày 15/7/2010, Hội Cựu TNXP huyện Tràng Định tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của lực lượng TNXP Việt Nam anh hùng.Trải qua 60 năm, qua ba thời kỳ kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, lực lượng TNXP đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, lập nhiều chiến công trong chiến đấu và thành tích trong lao động sản xuất, góp phần vào công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nên truyền thống vẻ vang của các thế hệ TNXP Việt Nam.Riêng ở huyện Tràng Định, Hội cựu TNXP được thành lập từ 24/8/2006 đến nay đã có 322 hội viên đang sinh sống trên địa bàn. 4 năm hoạt động với bao khó khăn nhưng với tinh thần TNXP, đã vận động hội viên đoàn kết, quyết tâm xây dựng hội vững mạnh, đưa các phong trào của hội luôn là lá cờ đầu của Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn. Nhân dịp lễ kỷ niệm này, Hội Cựu TNXP đã biểu dương 17 gương sáng Cựu TNXP làm theo lời Bác, trong đó có 3 cá nhân được tỉnh Hội...

LSO-Ngày 15/7/2010, Hội Cựu TNXP huyện Tràng Định tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của lực lượng TNXP Việt Nam anh hùng.
Trải qua 60 năm, qua ba thời kỳ kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, lực lượng TNXP đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, lập nhiều chiến công trong chiến đấu và thành tích trong lao động sản xuất, góp phần vào công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nên truyền thống vẻ vang của các thế hệ TNXP Việt Nam.
Riêng ở huyện Tràng Định, Hội cựu TNXP được thành lập từ 24/8/2006 đến nay đã có 322 hội viên đang sinh sống trên địa bàn. 4 năm hoạt động với bao khó khăn nhưng với tinh thần TNXP, đã vận động hội viên đoàn kết, quyết tâm xây dựng hội vững mạnh, đưa các phong trào của hội luôn là lá cờ đầu của Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn. Nhân dịp lễ kỷ niệm này, Hội Cựu TNXP đã biểu dương 17 gương sáng Cựu TNXP làm theo lời Bác, trong đó có 3 cá nhân được tỉnh Hội Cựu TNXP Lạng Sơnkhen thưởng. Nhân dịp này, Hội Cựu TNXP huyện Tràng Định đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể hội viên Hội Cựu TNXP của huyện.

Phạm Thoa - Minh Tuấn