Thứ tư,  27/10/2021

Đại hội Hội Đông y huyện Văn Lãng

LSO-Ngày 12-7-2010, Hội Đông y huyện Văn Lãng đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015, nhằm tổng kết công tác của hội nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.Trong nhiệm kỳ qua, Hội Đông y huyện Văn Lãng đã thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh bằng thuốc nam, góp phần cùng với ngành y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Với phương châm phát huy và nêu cao tính nhân đạo của người thầy thuốc y học dân tộc, hội viên Hội Đông y huyện Văn Lãng luôn luôn quán triệt thực hiện tốt các quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân bằng thuốc gia truyền. Đặc biệt là công tác giáo dục y đức, học tập 12 điều y đức của ngành y tế quy định. Công tác phát triển hội viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ kết nạp được 141 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện là 385 hội viên. Hiện nay 20/20 xã, thị trấn đều có tổ chức...

LSO-Ngày 12-7-2010, Hội Đông y huyện Văn Lãng đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015, nhằm tổng kết công tác của hội nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội Đông y huyện Văn Lãng đã thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh bằng thuốc nam, góp phần cùng với ngành y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Với phương châm phát huy và nêu cao tính nhân đạo của người thầy thuốc y học dân tộc, hội viên Hội Đông y huyện Văn Lãng luôn luôn quán triệt thực hiện tốt các quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân bằng thuốc gia truyền. Đặc biệt là công tác giáo dục y đức, học tập 12 điều y đức của ngành y tế quy định. Công tác phát triển hội viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ kết nạp được 141 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện là 385 hội viên. Hiện nay 20/20 xã, thị trấn đều có tổ chức hội hoạt động.
Đại hội đã nghe nhiều báo cáo tham luận ở cơ sở và thảo luận, đóng góp bổ sung cho phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng thời bầu Ban Chấp hành khóa mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Thu Hường - Hoàng Thư