Thứ năm,  30/03/2023

HĐND xã Chi Lăng tổ chức kỳ họp thứ 14

LSO-Sáng ngày 15/7, HĐND xã Chi Lăng,huyện Chi Lăng tổ chức kỳ họp thứ 14 khóa XVII nhiệm kỳ 2004-2011. Tại kỳ họp các vị đại biểu đã được nghe 4 báo cáo và 1 tờ trình của UBND xã về tổng quyết toán ngân sách năm 2009, báo cáo của UBND xã về tình hình kinh tế -xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. Về sản xuất nông lâm nghiệp,tổng diện tích gieo trồng vụ xuân là 440 ha, đạt 102,8% kế hoạch, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Trong đó một số cây trồng chính như: lúa xuân diện tích là 173 ha, bằng 123,5% kế hoạch và tăng 23,5 % so với cùng kỳ, diện tích ngô là 102 ha bằng 85% kế hoạch và bằng 121% chỉ tiêu huyện giao, tăng 13,3 % so với cùng kỳ, diện tích sắn 96 ha, bằng 106,6% kế hoạch và bằng 104,3 % chỉ tiêu huyện giao. Hội nông dân xã đã chủ động kết hợp với hội nông dân huyện đứng ra tín chấp ký hợp đồng với Nhà máy phân lân phốt phát Lâm...

LSO-Sáng ngày 15/7, HĐND xã Chi Lăng,huyện Chi Lăng tổ chức kỳ họp thứ 14 khóa XVII nhiệm kỳ 2004-2011.
Tại kỳ họp các vị đại biểu đã được nghe 4 báo cáo và 1 tờ trình của UBND xã về tổng quyết toán ngân sách năm 2009, báo cáo của UBND xã về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. Về sản xuất nông lâm nghiệp,tổng diện tích gieo trồng vụ xuân là 440 ha, đạt 102,8% kế hoạch, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Trong đó một số cây trồng chính như: lúa xuân diện tích là 173 ha, bằng 123,5% kế hoạch và tăng 23,5 % so với cùng kỳ, diện tích ngô là 102 ha bằng 85% kế hoạch và bằng 121% chỉ tiêu huyện giao, tăng 13,3 % so với cùng kỳ, diện tích sắn 96 ha, bằng 106,6% kế hoạch và bằng 104,3 % chỉ tiêu huyện giao. Hội nông dân xã đã chủ động kết hợp với hội nông dân huyện đứng ra tín chấp ký hợp đồng với Nhà máy phân lân phốt phát Lâm Thao với phương thức trả chậm cho bà con nông dân được 381 tấn NPK để chủ động chăm bón cây trồng sản xuất nông nghiệp.
Kỳ họp đã bầu ra các chức danh Chủ tịch UBND xã, Phó CT UBND xã.

Thanh Hà