Thứ bảy,  23/10/2021

Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN (SOM)

Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN (SOM) trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 (AMM-43) và các Hội nghị Bộ trưởng liên quan đã diễn ra tại Hà Nội từ ngày 16 đến 18-7, dưới sự chủ trì của Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh. Hội nghị SOM đã rà soát lần cuối công tác chuẩn bị cho Hội nghị AMM-43 và các Hội nghị Bộ trưởng liên quan giữa ASEAN với các đối tác diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19 đến 23-7. SOM đã thảo luận và thống nhất kiến nghị các Bộ trưởng về dự kiến chương trình hoạt động, chương trình nghị sự và danh mục các văn kiện sẽ được thông qua tại các Hội nghị Bộ trưởng lần này.Hội nghị AMM-43 và các Hội nghị Bộ trưởng liên quan, dự kiến thảo luận các nội dung sau: Đẩy mạnh triển khai lộ trình xây dựng Cộng đồng và thực hiện hiệu quả Hiến chương ASEAN, tăng cường liên kết và kết nối ASEAN, trong đó có thúc đẩy các nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển;...

Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN (SOM) trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 (AMM-43) và các Hội nghị Bộ trưởng liên quan đã diễn ra tại Hà Nội từ ngày 16 đến 18-7, dưới sự chủ trì của Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh.
Hội nghị SOM đã rà soát lần cuối công tác chuẩn bị cho Hội nghị AMM-43 và các Hội nghị Bộ trưởng liên quan giữa ASEAN với các đối tác diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19 đến 23-7. SOM đã thảo luận và thống nhất kiến nghị các Bộ trưởng về dự kiến chương trình hoạt động, chương trình nghị sự và danh mục các văn kiện sẽ được thông qua tại các Hội nghị Bộ trưởng lần này.

Hội nghị AMM-43 và các Hội nghị Bộ trưởng liên quan, dự kiến thảo luận các nội dung sau: Đẩy mạnh triển khai lộ trình xây dựng Cộng đồng và thực hiện hiệu quả Hiến chương ASEAN, tăng cường liên kết và kết nối ASEAN, trong đó có thúc đẩy các nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển; mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa ASEAN với các bên đối tác; Thúc đẩy sự tham gia và gắn kết sâu rộng hơn của các đối tác trong tiến trình xây dựng cấu trúc khu vực; Củng cố và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực; thúc đẩy hợp tác ứng phó các thách thức.

Hội nghị Bộ trưởng liên quan giữa ASEAN với các đối tác nhằm chuẩn bị cho các hội nghị cấp cao trong năm 2010. Hội nghị sẽ xem xét các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thực chất, hiệu quả và toàn diện giữa ASEAN với các bên đối tác và sẽ thông qua Chương trình hành động với một số đối tác giai đoạn tới.

Theo Nhandan