Thứ bảy,  01/04/2023

Hữu Lũng tổng kết 10 năm triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", giai đoạn 2000-2010

LSO-Sáng 16/7/2010, Ban chỉ đạo phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" (TD ĐKXDĐSVH) huyện Hữu Lũng tổng kết 10 năm triển khai thực hiện phong trào TD ĐKXDĐSVH giai đoạn 2000- 2010.Dự hội nghị có bà Ấu Thị Nga Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lich, thành viên ban chỉ đạo TD ĐKXDĐSVH tỉnh; cùng với sự có mặt của gần 200 đại biểu đại diện các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các tập thể và cá nhân tiêu biểu trên địa bàn huyện Hữu Lũng. Văn nghệ chào mừng Hội nghị tổng kếtThực hiện phong trào TD ĐKXDĐSVH, trong 10 năm qua trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã dấy lên phong trào thi đua rộng khắp; nhất là từ khi có Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/11/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào TD ĐKXDĐSVH đến năm 2010, trong suốt giai đoạn, cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của huyện đã nỗ lực chỉ đạo các cấp cơ sở triển khai thi đua thực hiện bám sát các nội dung của cuộc vận động TD...

LSO-Sáng 16/7/2010, Ban chỉ đạo phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TD ĐKXDĐSVH) huyện Hữu Lũng tổng kết 10 năm triển khai thực hiện phong trào TD ĐKXDĐSVH giai đoạn 2000- 2010.
Dự hội nghị có bà Ấu Thị Nga Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lich, thành viên ban chỉ đạo TD ĐKXDĐSVH tỉnh; cùng với sự có mặt của gần 200 đại biểu đại diện các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các tập thể và cá nhân tiêu biểu trên địa bàn huyện Hữu Lũng.
Văn nghệ chào mừng Hội nghị tổng kết
Thực hiện phong trào TD ĐKXDĐSVH, trong 10 năm qua trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã dấy lên phong trào thi đua rộng khắp; nhất là từ khi có Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/11/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào TD ĐKXDĐSVH đến năm 2010, trong suốt giai đoạn, cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của huyện đã nỗ lực chỉ đạo các cấp cơ sở triển khai thi đua thực hiện bám sát các nội dung của cuộc vận động TD ĐKXDĐSVH. Công tác tuyên truyền triển khai học tập các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đều được triển khai đến các đơn vị. Các tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị, làng bản, khu phố văn hoá đều được triển khai thông tin công khai tại các trụ sở thôn bản, đơn vị. Cuộc vận động được triển khai sâu rộng và gắn liền với 7 phong trào điển hình tại địa phương, trong đó phong trào xây dựng người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến, huyện đã tuyên dương 478 hộ gia đình, 52 làng văn hoá tiêu biểu; khen thưởng 197 hộ gia đình , 37 làng văn hoá, 51 tập thể và 55 cá nhân đã có thành tích xuất sắc. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, năm 2000 huyện có 6.934 hộ gia đình văn hoá, chiếm 36,17%; đến năm 2009, số gia đình văn hoá đã tăng lên là 17.852, chiếm 68,91%. Phong trào xây dựng thôn bản, khu phố văn hoá, năm 2009 có 87/242 thôn đạt văn hoá. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hoá có 173 đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hoá, chiếm 93,5% (năm 2009)… Các phong trào thi đua đã có sức lan toả mạnh trong xã hội, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện.
Tặng giấy khen của UBND huyện cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào
Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 21 làng văn hoá, 13 tập thể cơ quan, đơn vị và 51 hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào TD ĐK XD ĐSVH giai đoạn 2000-2010; chọn cử 12 tập thể và cá nhân tiêu biểu tham dự Hội nhị tổng kết cấp tỉnh.

Phan Cầu