Thứ bảy,  23/10/2021

Một bước căn bản chuẩn bị cho Ðại hội IX Hội Nhà báo Việt Nam

Ngày 19-7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của các đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Quốc Trung, Phó Chủ tịch Thường trực và Phạm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam (khóa VIII) đã họp để tiếp thu ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội IX Hội Nhà báo Việt Nam; chuẩn bị về công tác nhân sự; rà soát lại các nội dung công tác chuẩn bị Đại hội IX Hội Nhà báo Việt Nam (sẽ được tiến hành trong ba ngày, từ 10 đến 12-8-2010 tại Thủ đô Hà Nội).Thông qua 61 văn bản góp ý kiến của các cấp Hội và các nhà báo lão thành, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội, Hội nghị thống nhất tiếp thu những ý kiến về những vấn đề chung và các phần đánh giá hoạt động báo chí năm năm qua; phần kết quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam và phần phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010...

Ngày 19-7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của các đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Quốc Trung, Phó Chủ tịch Thường trực và Phạm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam (khóa VIII) đã họp để tiếp thu ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội IX Hội Nhà báo Việt Nam; chuẩn bị về công tác nhân sự; rà soát lại các nội dung công tác chuẩn bị Đại hội IX Hội Nhà báo Việt Nam (sẽ được tiến hành trong ba ngày, từ 10 đến 12-8-2010 tại Thủ đô Hà Nội).

Thông qua 61 văn bản góp ý kiến của các cấp Hội và các nhà báo lão thành, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội, Hội nghị thống nhất tiếp thu những ý kiến về những vấn đề chung và các phần đánh giá hoạt động báo chí năm năm qua; phần kết quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam và phần phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đối với những vấn đề mới phát sinh phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Hội trong giai đoạn tới theo yêu cầu của Chỉ thị số 37 và Thông báo Kết luận số 221 của Ban Bí thư, Hội nghị tiếp thu, chỉnh sửa và bổ sung hoàn chỉnh nội dung Văn kiện trình Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội nghị đã nghe Tiểu ban Nhân sự báo cáo kết quả bầu đại biểu dự Đại hội ở các tổ chức Hội. Hội nghị cũng nghe Ban Thường vụ trình danh sách dự kiến cơ cấu Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khóa tới. Mọi công việc chuẩn bị bảo đảm đúng nguyên tắc, Điều lệ Hội, bảo đảm để Đại hội IX Hội Nhà báo Việt Nam thành công.
Theo Nhandan