Thứ bảy,  23/10/2021

Ngành Kiểm sát nhân dân 50 năm xây dựng và phát triển

LSO-Trải qua 50 năm (26/7/1960 - 26/7/2010) xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan nhà nước và các tổ chức ở Trung ương và địa phương, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, ngành Kiểm sát đã không ngừng phấn đấu và trưởng thành, vượt qua những khó khăn, thử thách để hoàn thành chức năng nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Các thế hệ cán bộ Kiểm sát đã cống hiến cả tâm huyết, trí tuệ, sức lực với niềm tự hào, tinh thần dũng cảm và lòng nhân ái cho sự nghiệp đấu tranh giữ gìn tính nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân. Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan chức năngẢnh: Mã Văn GiangGóp sức...

LSO-Trải qua 50 năm (26/7/1960 – 26/7/2010) xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan nhà nước và các tổ chức ở Trung ương và địa phương, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, ngành Kiểm sát đã không ngừng phấn đấu và trưởng thành, vượt qua những khó khăn, thử thách để hoàn thành chức năng nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Các thế hệ cán bộ Kiểm sát đã cống hiến cả tâm huyết, trí tuệ, sức lực với niềm tự hào, tinh thần dũng cảm và lòng nhân ái cho sự nghiệp đấu tranh giữ gìn tính nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân.

Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan chức năng

Ảnh: Mã Văn Giang

Góp sức vào sự phát triển chung của ngành, ngành Kiểm sát nhân dân Lạng Sơn từ Viện công tố chuyển đổi sang, lúc đầu với hơn 30 cán bộ và một vài kiểm sát viên, cơ sở vật chất thiếu thốn đã không ngừng phấn đấu vươn lên trưởng thành về mọi mặt. Cho đến nay ngành đã có 152 cán bộ, kiểm sát viên, với trình độ ngày càng được nâng cao, trong đó có 1 người là thạc sỹ luật, 119 người có trình độ cử nhân luật và 2 người có trình độ đại học khác (chiếm 80,2%), số cán bộ có trình độ cao cấp lý luận và cử nhân chính trị là 25 người (chiếm 16,4%), cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của toàn ngành cho đến thời điểm này cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động nghiệp vụ và quản lý.
50 xây dựng và trưởng thành là 50 năm ngành nỗ lực vượt khó, vươn lên hoàn thành tốt chức, năng nhiệm vụ được giao. Sự nỗ lực ấy đã được ghi nhận bằng chính những thành tích xuất sắc trên tất cả các mặt công tác. Điển hình là công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự của các cơ quan điều tra và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đảm bảo. Với việc làm của mình, ngành đã góp phần đảm bảo cho: “mọi hành vi phạm tội đều phải được khởi tố, điều tra và xử lý kịp thời, không để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội; không để người nào bị khởi tố, bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, bị hạn chế các quyền công dân, bị xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm một cách trái pháp luật; việc điều tra khách quan, toàn diện, đầy đủ, chính xác, đúng pháp luật; việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị can có căn cứ và đúng pháp luật; bảo đảm việc xét xử đúng pháp luật, nghiêm minh và kịp thời”.
Cùng đó, công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác luôn được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm việc giải quyết các vụ án đúng pháp luật và kịp thời. Hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật của toà án nhân dân, cơ quan thi hành án, chấp hành viên, cơ quan tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật, đảm bảo các bản án, quyết định được thi hành đúng pháp luật, đầy đủ và kịp thời.
Với hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan, đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù luôn được cơ quan kiểm sát hai cấp trên địa bàn thực hành nghiêm. Chính vì vậy, việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù đều đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; chế độ tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù được chấp hành nghiêm chỉnh; tính mạng, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù và các quyền khác của họ không bị pháp luật tước bỏ được tôn trọng. Về công tác đảm bảo việc tiếp nhận, phân loại xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của VKSND; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp được thực hiện đảm bảo.

Các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua 2008-2010 dự hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Kiểm sát Lạng Sơn
Ảnh:VKSND tỉnh

Những thành tích tự hào đó đã được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và tặng bằng khen; nhiều năm VKSND tỉnh Lạng Sơn được tặng cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân; nhiều tập thể đơn vị và cá nhân được tặng các danh hiệu và phần thưởng cao quý của các cấp từ trung ương đến địa phương. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, ngành Kiểm sát Lạng Sơn tiếp tục giữ vững đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hạn chế; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung thống nhất trong lãnh đạo, tiến hành các biện pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về chất lượng trên tất cả các mặt công tác; tiếp tục thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát trong sạch, vững mạnh, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý và pháp luật xã hội chủ nghĩa, có tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn ngành; nghiên cứu, quán triệt, vận dụng đúng đắn đường lối của Đảng về cải cách tư pháp. Tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan nhà nước, trước hết là cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát.

Hoàng Minh Tư