Thứ sáu,  24/03/2023

HĐND huyện Tràng Định tổ chức kỳ họp thứ 17

LSO-Trong 2 ngày 19-20/7/2010, HĐND huyện Tràng Định đã tổ chức kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Khoá XVII, nhiệm kỳ 2004-2011 nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2010. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Tràng Định.Đồng chí Hoàng Thị Bích Ly phát biểu tại kỳ họpKỳ họp đã nghe, nghiên cứu, thảo luận 17 báo cáo, tờ trình về: tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ mục tiêu KT-XH, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010; kết quả thực hiện thu chi ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân về tình hình chấp hành pháp luật, công tác xét xử 6 tháng đầu năm; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri ...và nhiều báo cáo, tờ tình quan trọng...

LSO-Trong 2 ngày 19-20/7/2010, HĐND huyện Tràng Định đã tổ chức kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Khoá XVII, nhiệm kỳ 2004-2011 nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2010.
Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Tràng Định.
Đồng chí Hoàng Thị Bích Ly phát biểu tại kỳ họp
Kỳ họp đã nghe, nghiên cứu, thảo luận 17 báo cáo, tờ trình về: tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ mục tiêu KT-XH, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010; kết quả thực hiện thu chi ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân về tình hình chấp hành pháp luật, công tác xét xử 6 tháng đầu năm; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri …và nhiều báo cáo, tờ tình quan trọng khác.
6 tháng đầu năm 2010, các ngành, các cấp trên địa bàn huyện đã cố gắng phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, nền kinh tế tiếp tục phát triển ổn định và có tốc độ tăng trưởng khá. Một số chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất nông lâm nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, thu ngân sách đạt và vượt mức kế hoạch. Trên các lĩnh vực đều có sự chuyển biến tích cực, sản xuất, kinh doanh phát triển, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế yếu kém cần khắc phục như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa mạnh mẽ; kết cấu hạ tầng tuy đã được đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển KT-XH, nhất là kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn; công tác XDCB tiến độ chậm so với kế hoạch…
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Tràng Định đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị huyện cần tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH đã đề ra trong năm 2010 để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình XDCB; phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; quan tâm giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở…
Sau khi nghiên cứu, thảo luận, kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Tràng Định Khóa XVII đã thông qua 4 nghị quyết.

Minh Thảo