Thứ năm,  30/03/2023

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN

Sáng 20-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Trưởng đoàn các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN X.Pít-xu-văn tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 (AMM-43) tại Hà Nội.Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng các Bộ trưởng tới Hà Nội dự Hội nghị AMM - 43 và các hội nghị liên quan. Đây là hoạt động rất quan trọng của cộng đồng ASEAN và cũng là sự kiện quan trọng đối với Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN. Thủ tướng cảm ơn lãnh đạo các nước ASEAN, các Bộ trưởng và Tổng Thư ký ASEAN đã phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai Hội nghị cấp cao ASEAN tháng 4-2010 thành công tốt đẹp; cho rằng thành công của Hội nghị cấp cao vừa qua có vai trò đóng góp quan trọng của các Bộ trưởng Ngoại giao. Thủ tướng cho biết, với cương vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao G20 tại Ca-na-đa đã nêu bật những quan điểm của ASEAN được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Để...

Sáng 20-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Trưởng đoàn các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN X.Pít-xu-văn tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 (AMM-43) tại Hà Nội.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng các Bộ trưởng tới Hà Nội dự Hội nghị AMM – 43 và các hội nghị liên quan. Đây là hoạt động rất quan trọng của cộng đồng ASEAN và cũng là sự kiện quan trọng đối với Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN. Thủ tướng cảm ơn lãnh đạo các nước ASEAN, các Bộ trưởng và Tổng Thư ký ASEAN đã phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai Hội nghị cấp cao ASEAN tháng 4-2010 thành công tốt đẹp; cho rằng thành công của Hội nghị cấp cao vừa qua có vai trò đóng góp quan trọng của các Bộ trưởng Ngoại giao. Thủ tướng cho biết, với cương vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao G20 tại Ca-na-đa đã nêu bật những quan điểm của ASEAN được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Để đạt được điều này có sự đóng góp rất lớn của lãnh đạo các nước ASEAN, các Bộ trưởng Ngoại giao, nhất là Tổng Thư ký ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế – xã hội của Việt Nam trong sáu tháng đầu năm 2010 và chúc mừng các nước ASEAN về kết quả phục hồi kinh tế sáu tháng đầu năm 2010. Thủ tướng khẳng định, với trách nhiệm Chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ làm hết sức mình, tiếp tục hiện thực hóa chủ đề xuyên suốt năm 2010 là “Hướng tới Cộng đồng ASEAN: Từ tầm nhìn đến hành động” mà các nhà lãnh đạo đã thông qua. Thủ tướng mong muốn các nhà lãnh đạo ASEAN, trước hết là các Bộ trưởng Ngoại giao tiếp tục ủng hộ để cùng Việt Nam thực hiện xây dựng Cộng đồng ASEAN thành công.
Theo Nhandan