Thứ năm,  30/03/2023

Khai mạc phiên họp thứ 32 Ủy ban thường vụ Quốc hội Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp Quốc hội

Hôm qua 20-7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ QH đã bắt đầu phiên họp thứ 32 với sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và các Phó Chủ tịch QH: Nguyễn Đức Kiên, Uông Chu Lưu, Huỳnh Ngọc Sơn. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đại diện các bộ, ngành hữu quan.Phiên họp dự kiến làm việc đến ngày 26-7 để đánh giá kết quả kỳ họp thứ 7, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, QH khóa XII; cho ý kiến về việc chuẩn bị kỷ niệm 65 năm Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2011) và tổng kết nhiệm kỳ QH khóa XII. Cũng tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của năm dự án luật, cho ý kiến về hai dự án pháp lệnh và xem xét một số vấn đề quan trọng khác.Ngay sau khai mạc, Ủy ban Thường vụ QH đã nghe và thảo luận báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ 7, việc...

Hôm qua 20-7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ QH đã bắt đầu phiên họp thứ 32 với sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và các Phó Chủ tịch QH: Nguyễn Đức Kiên, Uông Chu Lưu, Huỳnh Ngọc Sơn. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đại diện các bộ, ngành hữu quan.

Phiên họp dự kiến làm việc đến ngày 26-7 để đánh giá kết quả kỳ họp thứ 7, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, QH khóa XII; cho ý kiến về việc chuẩn bị kỷ niệm 65 năm Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2011) và tổng kết nhiệm kỳ QH khóa XII. Cũng tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của năm dự án luật, cho ý kiến về hai dự án pháp lệnh và xem xét một số vấn đề quan trọng khác.

Ngay sau khai mạc, Ủy ban Thường vụ QH đã nghe và thảo luận báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ 7, việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, QH khóa XII. Theo đánh giá của Ủy ban Thường vụ QH, công tác xây dựng pháp luật được thực hiện theo đúng chương trình kế hoạch đã đề ra, tiếp tục cải tiến về cách thức thảo luận, thông qua và cho ý kiến các dự án luật. QH đã thông qua 10 dự án luật và hai dự thảo nghị quyết, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội, tư pháp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đạt kết quả tốt, tập trung vào những vấn đề bức xúc nổi lên trong cuộc sống, phản ánh thực tiễn sinh động mà cử tri cả nước và đại biểu QH rất quan tâm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban Thường vụ QH cho rằng, vẫn còn một số hạn chế như chất lượng chuẩn bị một số dự án luật còn mang tính chung chung, chưa sát thực tế. Thực hiện chưa nghiêm túc Nghị quyết của QH về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Nội dung một số báo cáo giám sát vẫn còn trùng lắp; chưa chỉ rõ cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm về những tồn tại, yếu kém; các giải pháp khắc phục chưa bảo đảm tính khả thi cao. Để kịp thời khắc phục những hạn chế nói trên, Ủy ban Thường vụ QH cho rằng, cần chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra trong việc chuẩn bị các nội dung của kỳ họp. Làm rõ trách nhiệm của cơ quan chuẩn bị dự án, đề án khi không thực hiện đúng Nghị quyết của QH và các văn bản pháp luật liên quan. Cương quyết đưa ra khỏi chương trình làm việc của Quốc hội những nội dung chưa được chuẩn bị kỹ, không bảo đảm chất lượng, thiếu các tài liệu gửi kèm theo quy định của pháp luật. Tiếp tục nghiên cứu cải tiến cách thức tổ chức, tiến hành kỳ họp với thời gian hợp lý, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng nội dung chương trình, trong đó chú trọng tranh luận, phản biện, tập trung vào những vấn đề lớn còn có nhiều ý kiến khác nhau, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền; rút ngắn thời gian đọc văn bản tại Hội trường.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đây là kỳ họp có chất lượng cao, nhiều nội dung quan trọng, toàn diện, để lại ấn tượng sâu sắc với không khí thật sự dân chủ, sôi nổi, tinh thần trách nhiệm và tính xây dựng cao.

Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tám, QH khóa XII, dự kiến QH sẽ xem xét thông qua chín dự án luật và một nghị quyết, cho ý kiến về 10 dự án luật khác. QH cũng sẽ thảo luận các báo cáo: kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2010; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2011; quyết định dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011, phương án phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2011. Các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Cũng tại buổi làm việc này, Ủy ban Thường vụ QH đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỷ niệm 65 năm QH Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2011). Theo đó, việc tổ chức kỷ niệm 65 năm QH Việt Nam là dịp để tổng kết thực tiễn, đánh giá những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong 65 năm hình thành và phát triển của QH Việt Nam; kiến nghị, đề xuất tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH, các cơ quan của QH. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng truyền thống tốt đẹp, hoạt động của QH. Qua đó cổ vũ động viên nhân dân cả nước phát huy truyền thống và những thành tựu đạt được trong thời kỳ đổi mới, dấy lên phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, lập thành tích thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Thảo luận Tờ trình về kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ QH khóa XII, Ủy ban Thường vụ QH nhận thấy, việc tổng kết nhằm đánh giá những kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế trong tổ chức và hoạt động của QH, Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, các Đoàn đại biểu QH, đại biểu QH và bộ máy giúp việc của QH, của Ủy ban Thường vụ QH trong nhiệm kỳ. Đồng thời, rút ra bài học kinh nghiệm về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của QH, Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH và thực hiện nhiệm vụ của Đoàn đại biểu QH, đại biểu QH theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Kiến nghị, đề xuất việc tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của QH, Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, các Đoàn đại biểu QH, đại biểu QH; các cơ quan giúp việc của QH, Ủy ban Thường vụ QH; trong đó có việc sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật có liên quan.
Theo Nhandan