Thứ tư,  29/03/2023

Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 20

LSO-Chiều 19/7/2010, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị BCH mở rộng nhằm sơ kết, đánh giá thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2010.Trong 6 tháng qua, BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đoàn kết nhất trí, tăng cường đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chủ động và kịp thời thực hiện nhiệm vụ đã đề ra, chỉ đạo thành công đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015. Các chi, đảng bộ đã thực hiện tốt chức năng là hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi mặt hoạt động ở cơ sở, trong đó chú trọng lãnh đạo đảng viên, quần chúng trong đảng bộ chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.Tặng giấy khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong cuộc thiTại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2005-2010; kết...

LSO-Chiều 19/7/2010, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị BCH mở rộng nhằm sơ kết, đánh giá thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2010.
Trong 6 tháng qua, BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đoàn kết nhất trí, tăng cường đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chủ động và kịp thời thực hiện nhiệm vụ đã đề ra, chỉ đạo thành công đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015. Các chi, đảng bộ đã thực hiện tốt chức năng là hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi mặt hoạt động ở cơ sở, trong đó chú trọng lãnh đạo đảng viên, quần chúng trong đảng bộ chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Tặng giấy khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong cuộc thi
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2005-2010; kết quả đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015; dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 20 BCH Đảng bộ khối; quán triệt triển khai các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận, công tác tôn giáo, công tác dân tộc. Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 20 BCH Đảng bộ khối.
Nhân dịp này, Hội nghị đã tổ chức tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009. Với chủ đề học tập tư tưởng của Bác về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, cuộc thi đã được các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, thu hút hàng ngàn người tham gia. Kết quả, Ban tổ chức cuộc thi đã trao 11 giải tập thể và 12 giải cá nhân cho những tập thể, cá nhân đã có bài thi xuất sắc trong cuộc thi.

Thanh Huyền