Thứ bảy,  16/10/2021

Lộc Bình triển khai Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

LSO-Ngày 21/7/2010, tại hội trường Trung tâm dạy nghề huyện Lộc Bình, UBND huyện Lộc Bình đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn huyện Lộc Bình. Tại buổi triển khai, lãnh đạo UBND các xã và cán bộ văn hóa xã hội của 29 xã, thị trấn trên địa bàn đã được các chuyên viên của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Trong đó tập trung vào các yêu cầu: cách ghi phiếu điều tra, đối tượng điều tra, nhu cầu học nghề của lao động tại hộ gia đình, nhu cầu sử dụng lao động trên địa bàn xã, thị trấn... Thời gian cấp xã, thị trấn phải hoàn thành kiểm tra, nghiệm thu phiếu tổng hợp, báo cáo UBND huyện trước ngày...

LSO-Ngày 21/7/2010, tại hội trường Trung tâm dạy nghề huyện Lộc Bình, UBND huyện Lộc Bình đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn huyện Lộc Bình.
Tại buổi triển khai, lãnh đạo UBND các xã và cán bộ văn hóa xã hội của 29 xã, thị trấn trên địa bàn đã được các chuyên viên của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Trong đó tập trung vào các yêu cầu: cách ghi phiếu điều tra, đối tượng điều tra, nhu cầu học nghề của lao động tại hộ gia đình, nhu cầu sử dụng lao động trên địa bàn xã, thị trấn… Thời gian cấp xã, thị trấn phải hoàn thành kiểm tra, nghiệm thu phiếu tổng hợp, báo cáo UBND huyện trước ngày 22/8/2010.

Công Quân