Thứ tư,  27/10/2021

Chất lượng cấp ủy ở cơ sở của huyện Lộc Bình được nâng lên

LSO-Theo số liệu thống kê của Huyện ủy Lộc Bình về kết quả đại hội các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2010-2015 được tổ chức thời gian vừa qua cho thấy; Trong số 341 đồng chí được bầu vào cấp ủy tại 65 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, số có trình độ văn hóa trung học cơ sở chiếm 31,26% giảm 13,91% so với khóa trước, trình độ trung học phổ thông chiếm 68,73%, tăng 14,6%. Về trình độ chuyên môn: Trung cấp chiếm 20,94%, tăng 0,6%; cao đẳng; đại học 27,72%, tăng 5,31%. Về trình độ lý luận chính trị, trung cấp chiếm 35,69%, tăng 7,7% so với khóa trước, cao cấp, cử nhân chiếm 7%, tăng 14,28%. Số đồng chí vào cấp ủy là nữ cũng tăng so với khóa trước là 1,01% và đội ngũ cấp ủy ngày càng được trẻ hóa (dưới 35 tuổi chiếm 17,69% tăng...

LSO-Theo số liệu thống kê của Huyện ủy Lộc Bình về kết quả đại hội các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2010-2015 được tổ chức thời gian vừa qua cho thấy; Trong số 341 đồng chí được bầu vào cấp ủy tại 65 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, số có trình độ văn hóa trung học cơ sở chiếm 31,26% giảm 13,91% so với khóa trước, trình độ trung học phổ thông chiếm 68,73%, tăng 14,6%. Về trình độ chuyên môn: Trung cấp chiếm 20,94%, tăng 0,6%; cao đẳng; đại học 27,72%, tăng 5,31%. Về trình độ lý luận chính trị, trung cấp chiếm 35,69%, tăng 7,7% so với khóa trước, cao cấp, cử nhân chiếm 7%, tăng 14,28%. Số đồng chí vào cấp ủy là nữ cũng tăng so với khóa trước là 1,01% và đội ngũ cấp ủy ngày càng được trẻ hóa (dưới 35 tuổi chiếm 17,69% tăng 4,25%).

Công Quân