Thứ bảy,  25/03/2023

Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ các Tỉnh ủy: Nam Ðịnh, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế về công tác chuẩn bị đại hội

Thực hiện Kết luận số 74-KL/T.Ư của Bộ Chính trị, trong các ngày 17 và 21-7, tại Trụ sở Trung ương Đảng Hà Nội, đại diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ các Tỉnh ủy Nam Định, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế để cho ý kiến vào báo cáo chính trị và phương án nhân sự đại hội đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015.Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Chi, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, chủ trì và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Cùng dự, có đại diện các Ban Đảng và các bộ, ngành Trung ương.Tại các buổi làm việc, Ban Thường vụ các Tỉnh ủy Nam Định, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế đã báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH), phương án nhân sự trình đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015. Dự thảo báo cáo chính trị của BCH đảng bộ các tỉnh trình đại hội đều được chuẩn bị...
Thực hiện Kết luận số 74-KL/T.Ư của Bộ Chính trị, trong các ngày 17 và 21-7, tại Trụ sở Trung ương Đảng Hà Nội, đại diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ các Tỉnh ủy Nam Định, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế để cho ý kiến vào báo cáo chính trị và phương án nhân sự đại hội đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015.
Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Chi, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, chủ trì và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Cùng dự, có đại diện các Ban Đảng và các bộ, ngành Trung ương.

Tại các buổi làm việc, Ban Thường vụ các Tỉnh ủy Nam Định, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế đã báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH), phương án nhân sự trình đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015. Dự thảo báo cáo chính trị của BCH đảng bộ các tỉnh trình đại hội đều được chuẩn bị chu đáo, xây dựng khoa học và được tiếp thu rộng rãi ý kiến đóng góp của các bộ, ban, ngành Trung ương và các cấp, các ngành, các tổ chức đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, dự thảo báo cáo chính trị của các Tỉnh ủy đã nêu được những kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời, cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học về công tác chỉ đạo, lãnh đạo của BCH đảng bộ trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đánh giá khách quan, dự thảo báo cáo chính trị của các địa phương đã đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới cho hiệu quả.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Thường vụ các Tỉnh ủy và ý kiến đóng góp của các bộ, ban, ngành Trung ương, các đồng chí đại diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cơ bản tán thành với dự thảo báo cáo chính trị của BCH đảng bộ các tỉnh. Chủ trì các cuộc làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu ý kiến biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân các tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù trong năm năm qua, tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới gặp nhiều khó khăn như suy giảm kinh tế, lạm phát tăng cao, thiên tai, dịch bệnh nhiều, nhưng đảng bộ và nhân dân các địa phương đã nỗ lực vượt qua để giành nhiều thành tích đáng ghi nhận. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các tỉnh này đạt cao (Nam Định đạt 10,2%/năm; Quảng Bình 11%/năm; Thừa Thiên – Huế hơn 12%/năm); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ – du lịch); xuất hiện nhiều mô hình và cách làm hay trên các lĩnh vực; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; thu nhập bình quân đầu người và nguồn thu ngân sách tăng; văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế ngày càng được cải thiện; an ninh – quốc phòng được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các tổ chức đoàn thể được tăng cường; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Về phương hướng, mục tiêu cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở báo cáo chính trị của BCH đảng bộ các tỉnh trình đại hội cần chỉ rõ hơn nữa những hạn chế, yếu kém để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục. Cần đặc biệt quan tâm xây dựng các chỉ tiêu và giải pháp để giải quyết thật tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường. Thủ tướng nhấn mạnh, để phát triển kinh tế – xã hội, các Tỉnh ủy cần đề ra các nhiệm vụ và giải pháp khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Đối với tỉnh Nam Định, cần khai thác tốt tiềm năng về đất đai; đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tạo sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có giá trị cao; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển; cải thiện môi trường đầu tư để thu hút doanh nghiệp; phát huy lợi thế là tỉnh nhiều năm dẫn đầu cả nước về thành tích trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Báo cáo chính trị của BCH đảng bộ tỉnh cũng cần đề ra mục tiêu Nam Định sẽ trở thành trung tâm vùng nam đồng bằng sông Hồng; nhưng phải xác định rõ là trung tâm kinh tế hay trung tâm giáo dục, y tế, dịch vụ, công nghệ cao để có những giải pháp thực hiện có hiệu quả.

Đến nay, Quảng Bình vẫn là tỉnh nghèo, với xuất phát điểm thấp, nhưng những kết quả đạt được trong năm năm qua của đảng bộ rất đáng ghi nhận. Vì vậy, Quảng Bình cần khai thác có hiệu quả hơn nữa tiềm năng, thế mạnh về đất đai, rừng, cây công nghiệp; phát triển kinh tế biển; phát triển công nghiệp sản xuất xi-măng; khai thác có hiệu quả tiềm năng về du lịch. Cần chủ động đề ra các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển rừng sản xuất gắn với công nghiệp chế biến; phát triển nhanh diện tích cây cao-su; góp phần giảm nghèo nhanh hơn nữa, nhất là đối với huyện nghèo, xã nghèo.

Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế cần đề ra các giải pháp khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh về du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế, nông nghiệp, thủy sản, bằng các chương trình, đề án cụ thể, với các giải pháp thực hiện có hiệu quả. Khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh này sẽ giúp cho Thừa Thiên – Huế sớm trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương.

Báo cáo kiểm điểm của BCH đảng bộ các tỉnh Nam Định, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế trong nhiệm kỳ vừa qua thể hiện rõ tinh thần phê bình, tự phê bình, ý thức trách nhiệm, tinh thần phấn đấu vươn lên của tập thể và từng cấp ủy trong BCH, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy. Nội dung báo cáo kiểm điểm của BCH các đảng bộ đã đi sâu phân tích những ưu điểm, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo, chỉ đạo; phân tích, kiểm điểm rõ vai trò cá nhân phụ trách chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cơ bản nhất trí với đánh giá, kiểm điểm của các địa phương và nhấn mạnh cần phải đánh giá đúng tình hình và kết quả thực hiện về công tác cải cách hành chính và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Về báo cáo công tác nhân sự của BCH đảng bộ các tỉnh trong nhiệm kỳ tới, Thủ tướng lưu ý các Tỉnh ủy cần bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo Chỉ thị 37/CT-T.Ư của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Ban Đảng, bộ, ngành Trung ương, Ban Thường vụ, Tỉnh ủy các tỉnh Nam Định, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trước khi trình đại hội đảng bộ nhiệm kỳ tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc các Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tổ chức thành công đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015; tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng.

* Đến nay, đại hội đảng cấp trên cơ sở ở Hà Tĩnh đã thành công tốt đẹp. Trong nhiều tháng qua, 19 đảng bộ trong toàn tỉnh đã tích cực, khẩn trương chuẩn bị đại hội đảng cấp trên cơ sở. Từ cuối tháng 6-2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn bốn đảng bộ Công an tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, huyện Can Lộc, Đức Thọ tiến hành đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở và thí điểm đại hội trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy. Sau khi rút kinh nghiệm các đơn vị đại hội điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tiếp tục triển khai đại hội các đơn vị còn lại nhằm bảo đảm tiến độ. Tính đến nay, đảng bộ cấp trên cơ sở trong tỉnh hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Tại đại hội đảng cấp trên cơ sở, việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương, của Tỉnh ủy nghiêm túc, tập trung được nhiều ý kiến đóng góp, phát huy được trí tuệ của cán bộ, đảng viên. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của các địa phương, đơn vị đã được chuẩn bị công phu, bám sát nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước và tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị để kiểm điểm, đánh giá ưu, khuyết điểm; xác định đúng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Đồng thời ở các đại hội đã thể hiện tinh thần phê bình và tự phê bình, chỉ rõ khuyết điểm và trách nhiệm của tập thể cấp ủy, cấp ủy viên. Không khí dân chủ, tranh luận thẳng thắn thể hiện trong quá trình thảo luận và biểu quyết các nội dung của đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy được mở rộng dân chủ, bảo đảm đúng quy trình. Nhiều cấp ủy đã tiến hành rà soát đánh giá và bổ sung quy hoạch toàn bộ, coi trọng tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng cấp ủy; chú ý tăng tỷ lệ nữ, cán bộ trẻ. Danh sách chuẩn bị nhân sự cấp ủy và danh sách bầu cử tại đại hội đều bảo đảm số lượng cần bầu. Việc tiến hành bầu cử cấp ủy và đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng cấp trên bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, cơ cấu, chất lượng và thủ tục quy định. Công tác tuyên truyền cổ động trước, trong và sau đại hội được triển khai kịp thời, đạt hiệu quả cao; tạo được sự đồng thuận cao và không khí phấn khởi trong toàn cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp ủy đảng đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực chào mừng đại hội đảng các cấp. Ngay khi đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở kết thúc thành công, các BCH đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 đều khẩn trương xây dựng và thực hiện kế hoạch phổ biến tuyên truyền, quán triệt nghị quyết của đại hội đảng bộ cấp mình tới các tổ chức đảng và các tầng lớp nhân dân.

* Ngày 21-7, TP Hồ Chí Minh diễn ra Đại hội Đại biểu lần thứ 10 nhiệm kỳ 2010-2015 Đảng bộ quận 8. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Với nhận thức lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, năm năm qua, Đảng bộ quận 8 đã tập trung lãnh đạo tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ, thương mại, công nghiệp gắn với quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch phát triển mạng lưới trung tâm thương mại – siêu thị – chợ. Hoạt động dịch vụ, thương mại tăng trưởng bình quân 41,14%/năm, sản xuất công nghiệp tăng bình quân 19,67%/năm. Đời sống nhân dân được cải thiện. Dự kiến đến cuối năm 2010, số hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới trên toàn quận còn 5,97%. Nhưng hiện nay, các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của quận chưa bảo đảm tính bền vững, hiệu quả và sức cạnh tranh sản phẩm chưa cao. Trong khi đó, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội chưa phát triển đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Báo cáo chính trị trình đại hội nêu rõ: Đảng bộ và nhân dân quận 8 tập trung phát huy và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ – thương mại – công nghiệp sạch; đẩy mạnh chương trình “giảm nghèo, tăng hộ khá”; khôi phục và phát triển kinh tế “trên bến, dưới thuyền” mang tính hiện đại nhằm từng bước xây dựng quận 8 thành trung tâm thương mại – dịch vụ – du lịch của TP Hồ Chí Minh, cải thiện đời sống nhân dân, cải thiện môi trường, tự nhiên và xã hội.

Theo Nhandan