Thứ năm,  30/03/2023

Lạng Sơn: Phát triển kinh tế với bảo đảm ANQP

LSO-Phát triển kinh tế gắn với củng cố an ninh-quốc phòng của đất nước nói chung và các địa phương nói riêng là chủ trương, đường lối đúng đắn, nhất quán của Đảng ta. Thực hiện đường lối đó, Lạng Sơn đã, đang nỗ lực triển khai thực hiện chương trình xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với quốc phòng an ninh bằng nhiều hình thức, mang lại hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển.Trong những năm qua, thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về chiến lược an ninh quốc gia và công tác phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc; tỉnh Lạng Sơn đã quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực trung du và miền núi bắc bộ đến năm 2010; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị...

LSO-Phát triển kinh tế gắn với củng cố an ninh-quốc phòng của đất nước nói chung và các địa phương nói riêng là chủ trương, đường lối đúng đắn, nhất quán của Đảng ta. Thực hiện đường lối đó, Lạng Sơn đã, đang nỗ lực triển khai thực hiện chương trình xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với quốc phòng an ninh bằng nhiều hình thức, mang lại hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển.
Trong những năm qua, thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về chiến lược an ninh quốc gia và công tác phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc; tỉnh Lạng Sơn đã quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực trung du và miền núi bắc bộ đến năm 2010; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới… Từ các chủ trương này tỉnh Lạng sơn đã cụ thể hóa bằng các chương trình hành động trọng điểm, trong đó coi trọng gắn kết thực hiện chương trình giảm nghèo với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với phương pháp tổ chức thực hiện thống nhất từ tỉnh tới cơ sở, tình hình phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển vượt bậc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2006-2010 bình quân đạt 10,45%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 820 USD người/năm, gấp khoảng 2 lần so với năm 2005. Công tác xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn được đẩy mạnh với nhiều cơ chế ưu đãi đầu tư hấp dẫn, nhiều dự án đã và đang được triển khai đầu tư tại khu kinh tế cửa khẩu như: Dự án khu trung chuyển hàng hóa Thụy Hùng-Phú Xá, đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Hồng Phong, đầu tư hệ thống hạ tầng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị…
Sản xuất gạch máy tại Công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành
Ảnh: Minh Thảo
Triển khai thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, Lạng Sơn đã lồng ghép triển khai có hiệu quả các chương trình đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới với giá trị khối lượng thực hiện đạt hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Từ năm 2006 đến tháng 5/2010, đã có 233 dự án phát triển kinh tế – xã hội gắn với quốc phòng, an ninh được triển khai trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, nhiệm vụ phối hợp giữa các lực lượng quân sự, công an, biên phòng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới trên địa bàn, đặc biệt đối với khu vực biên giới được triển khai hiệu quả ở cả 3 cấp. Các lực lượng trên đã tổ chức được hơn 200 cuộc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 95 xã, 108 cơ quan, doanh nghiệp. Tổ chức huấn luyện kết hợp dã ngoại làm công tác dân vận kết hợp với xây dựng cơ sở hạ tầng tại các địa bàn khó khăn với tổng số trên 10 nghìn công, phối hợp với địa phương làm trên 30 km đường giao thông nông thôn.

Từ thực tiễn lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội gắn với quốc phòng, an ninh được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh trong những năm qua cho thấy, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, bên cạnh công tác lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành, thì nhiệm vụ huy động nhiều nguồn lực, nhất là nội lực của từng địa phương và cộng đồng dân cư, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tùng vùng, từng hộ, đồng thời tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài cho đầu tư phát triển là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác giáo dục quốc phòng cho các đối tượng để thực hiện có hiệu quả công tác phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh ở cơ sở. Có như vậy chắc chắn thế trận quốc phòng toàn dân sẽ ngày càng được củng cố vững mạnh trong tình hình mới.

Công Quân