Thứ tư,  27/10/2021

Tiếp công dân, giải quyết KNTC là tạo đồng thuận cho phát triển

LSO-Trong 6 tháng đầu năm tình hình người dân đến trụ sở tiếp công dân để kiến nghị, đề nghị, phản ảnh và đơn thư khiếu nại tố cáo (KNTC) tăng so với cùng kỳ năm 2009. Qua phân loại đơn thư và các ý kiến khi gặp gỡ, chủ yếu người dân đến đề nghị các cấp chính quyền, các ngành chức năng giải quyết những bức xúc về bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng cho các dự án, hoặc tranh chấp đất đai, đồi rừng...Với điều kiện của một tỉnh đang trên đà đẩy mạnh CNH-HĐH, việc thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng- những việc “nhạy cảm” động chạm đến quyền lợi của người dân, thì việc công dân đến nơi tiếp công dân của các cơ quan hành chính để phản ánh, đề nghị cũng như gửi đơn thư khiếu nại đề nghị...cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, việc công dân đến đề nghị hoặc gửi đơn thư...đã phản ánh sự tin tưởng và quan hệ chặt chẽ giữa công dân và các cấp chính quyền.Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo của chính quyền, trong...

LSO-Trong 6 tháng đầu năm tình hình người dân đến trụ sở tiếp công dân để kiến nghị, đề nghị, phản ảnh và đơn thư khiếu nại tố cáo (KNTC) tăng so với cùng kỳ năm 2009. Qua phân loại đơn thư và các ý kiến khi gặp gỡ, chủ yếu người dân đến đề nghị các cấp chính quyền, các ngành chức năng giải quyết những bức xúc về bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng cho các dự án, hoặc tranh chấp đất đai, đồi rừng…
Với điều kiện của một tỉnh đang trên đà đẩy mạnh CNH-HĐH, việc thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng- những việc “nhạy cảm” động chạm đến quyền lợi của người dân, thì việc công dân đến nơi tiếp công dân của các cơ quan hành chính để phản ánh, đề nghị cũng như gửi đơn thư khiếu nại đề nghị…cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, việc công dân đến đề nghị hoặc gửi đơn thư…đã phản ánh sự tin tưởng và quan hệ chặt chẽ giữa công dân và các cấp chính quyền.
Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo của chính quyền, trong thời gian qua, công tác tiếp công dân được các cơ quan duy trì theo quy định của Luật KNTC. Thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp công dân, mỗi kỳ tiếp công dân đều có người chủ trì là Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch UBND các cấp; tại các sở ngành thủ trưởng dự và chỉ đạo tiếp. Nội dung công dân trình bày tại nơi tiếp được cán bộ ghi chép đầy đủ, thực hiện quy trình xử lý, ban hành thông báo và lấy ý kiến chỉ đạo để các bên có liên quan thực hiện. Ngoài tiếp dân định kỳ, UBND tỉnh đã tổ chức tiếp, đối thoại , chỉ đạo trực tiếp tại địa bàn để giải quyết ngay những thắc mắc khiếu nại của công dân. Việc tiếp dân chu đáo cũng như việc đối thoại giải quyết ngay các vấn đề đã giải quyết quyền lợi chính đáng của công dân, tạo niềm tin, giảm bức xúc cho công dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Đoàn kiểm tra của HĐND tỉnh kiểm tra sổ sách phân loại đơn thư KNTC của công dân tại trụ sở tiếp dân huyện Đình Lập
Về đơn thư khiếu nại, trong 6 tháng qua, cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh đã nhận 233 lượt đơn thư KN. Qua đánh giá, tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại trên địa bàn đã đạt tỷ lệ cao. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã giải quyết đạt 66,1% đơn thuộc thẩm quyền; thủ trưởng các sở ngành giải quyết đạt tỷ lệ 100% và Chủ tịch UBND các huyện thành phố giải quyết đạt tỷ lệ 62,7%. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2010 số đơn thư tố cáo được các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp nhận là 33 lượt. Nội dung đơn chủ yếu là tố cáo hành vi của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ được giao. Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của mình, thủ trưởng các sở ban ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố đã tích cực chỉ đạo giải quyết.
Vì vậy, trong 6 tháng đầu năm, tuy số lượng công dân đến nơi tiếp công dân để kiến nghị, đề nghị phản ánh và số đơn thư tăng so với cùng kỳ, song việc tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng trên địa bàn có hiệu quả, nên tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã ổn định. Một số vụ việc phức tạp, có đông người tham gia đã được UBND tỉnh đối thoại trực tiếp; thông qua đối thoại, người dân được giải thích và giải quyết quyền lợi hợp pháp chính đáng. Sau giải thích, trả lời, thông báo và đối thoại, người dân yên tâm hơn, đỡ bức xúc hơn và tin tưởng vào sự giải quyết phù hợp với các quy định của nhà nước, có lý có tình.
Việc đẩy mạnh và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, giải quyết KNTC, tỷ lệ đơn thư tồn đọng thấp đã góp phần tạo lòng tin giữa các cấp chính qquyền, cơ quan nhà nước với công dân; tạo sự đồng thuận trong nhân dân để đẩy nhạnh tiến độ thực hiện các dự án. Mặt khác, việc tiếp công dân giải quyết đơn thư KNTC còn trực tiếp tạo sự ổn định, công bằng xã hội; tiếp thêm lòng tin của người dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Việc tiếp công dân và xử lý đơn thư cũng là một “kênh” để UBND các cấp nắm bắt thực trạng trình độ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực thi nhiệm vụ; đó cũng là một “kênh” để các cấp ủy đảng tham khảo trong chuẩn bị cơ cấu nhân sự cho đại hội đảng cấp cơ sở, tiến tới đại hội Đảng bộ các huyện thành phố và đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Cũng qua công tác này, các ngành các cấp từ cơ sở đến tỉnh có dịp nhìn nhận lại những yếu kém trong quản lý nhà nước về các mặt, đặc biệt là công tác quản lý trên các lĩnh vực có liên quan nhiều đến công dân như đất đai, tài nguyên, đồi rừng, đầu tư xây dựng…
Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện trọng đại, như các ngày kỷ niệm lớn, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Cùng với các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, tỉnh ta coi việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân cũng là một giải pháp an dân, tiếp thêm lòng tin của người dân vào Đảng, vào chế độ, vào công cuộc đổi mới đất nước.

Minh Hồng