Thứ bảy,  23/10/2021

Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Sáng 21-7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở T.Ư tổ chức hội nghị công bố kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.Theo kết quả tổng điều tra, tính đến ngày 1-4-2009, cả nước có 85.846.997 người, trong đó nam giới là 42.413.143 người, chiếm 49,4%. Như vậy, sau mười năm, kể từ đợt tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999, dân số nước ta tăng 9,5 triệu người, bình quân mỗi năm tăng 952 nghìn người. Tỷ lệ tăng dân số giai đoạn này là 1,2%/năm, giảm đáng kể so với 1,7%/năm của giai đoạn 1989-1999. Dân số khu vực thành thị nước ta năm 2009 là hơn 25,43 triệu người, chiếm 29,6%, tăng bình quân 3,4%/năm, chủ yếu do quá trình phát triển đô thị hóa và di dân. Có ba địa phương có dân số hơn ba triệu người là: TP Hồ Chí Minh (7,163 triệu người), TP Hà Nội (6,452 triệu người) và tỉnh Thanh Hóa (3,401 triệu người). Cả nước có 15,672...
Sáng 21-7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở T.Ư tổ chức hội nghị công bố kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.
Theo kết quả tổng điều tra, tính đến ngày 1-4-2009, cả nước có 85.846.997 người, trong đó nam giới là 42.413.143 người, chiếm 49,4%. Như vậy, sau mười năm, kể từ đợt tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999, dân số nước ta tăng 9,5 triệu người, bình quân mỗi năm tăng 952 nghìn người. Tỷ lệ tăng dân số giai đoạn này là 1,2%/năm, giảm đáng kể so với 1,7%/năm của giai đoạn 1989-1999. Dân số khu vực thành thị nước ta năm 2009 là hơn 25,43 triệu người, chiếm 29,6%, tăng bình quân 3,4%/năm, chủ yếu do quá trình phát triển đô thị hóa và di dân. Có ba địa phương có dân số hơn ba triệu người là: TP Hồ Chí Minh (7,163 triệu người), TP Hà Nội (6,452 triệu người) và tỉnh Thanh Hóa (3,401 triệu người). Cả nước có 15,672 triệu người tin và theo một tôn giáo bất kỳ. Điều này minh chứng cho chính sách tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Về giáo dục, đáng chú ý là tỷ lệ biết chữ của người 15 tuổi trở lên năm 2009 đã đạt 94%. Cả nước chỉ còn gần bốn triệu người chưa từng đi học. Trong cơ cấu dân số, tỷ trọng người dưới 15 tuổi giảm xuống còn 24,5%, người thuộc nhóm tuổi 15 – 64 tăng lên hơn 69%. Cả nước có gần 44 triệu người trong độ tuổi lao động (nữ chiếm 46,6%), chủ yếu ở nông thôn (31,9 triệu người). Tuy nhiên, số người thất nghiệp ở nước ta lên đến hơn 1,5 triệu người, trong đó nữ chiếm 45,7%…

Kết quả điều tra về nhà ở cho thấy số hộ có nhà ở kiên cố chiếm 46,3%, hộ có nhà đơn sơ chỉ còn 7,8%. Diện tích ở bình quân đầu người của cả nước là 16,7 m2. Trong khi tỷ trọng hộ sử dụng diện tích nhà ở từ 60 m2/nhà đã tăng lên 51,5% thì cả nước vẫn còn có 2,4% số hộ sử dụng nhà dưới 15 m2, tăng 0,2% so với mười năm trước.

Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 phản ánh những thành tựu đổi mới của đất nước. Theo Tổng cục Thống kê, giai đoạn 2001-2010, dân số nước ta đã dần ổn định ở quy mô hợp lý, các chỉ số giáo dục, nhà ở, văn hóa ngày càng tăng, nhất là cơ cấu lao động có sự chuyển dịch tích cực từ nông – lâm – thủy sản sang công nghiệp xây dựng và dịch vụ.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, cuộc Tổng điều tra năm 2009 đã mạnh dạn áp dụng công nghệ mới trong điều tra và xử lý số liệu, có chất lượng thông tin khá tốt. Phó Thủ tướng kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan tài trợ quốc tế, viện nghiên cứu và báo chí sử dụng kết quả cuộc Tổng điều tra lần này để xây dựng kế hoạch phát triển của đất nước.
Theo Nhandan