Thứ bảy,  23/10/2021

Họp Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"

LSO-Ngày 21/7/ 2010, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Lạng Sơn đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào. Đây là cuộc họp để Ban Chỉ đạo bàn và kiểm tra công tác chuẩn bị các nội dung tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (2000 – 2010). Nhằm phục vụ tốt hội nghị tổng kết cấp tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng tỉnh đã kịp thời tuyên truyền, phản ánh các hoạt động về tổ chức hội nghị cấp cơ sở, cấp huyện. Cơ quan thường trực là Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức phát động, hưởng ứng cuộc thi ảnh về đề tài này. Kết quả, cả đợt phát động, ban tổ chức đã thu được 1 bộ ảnh và 139 ảnh đơn của 13 tác giả tham dự, lễ trao giải thưởng cho các tác phẩm có chất lượng cao sẽ được tiến hành tại hội nghị tổng kết tới đây. Hiện...

LSO-Ngày 21/7/ 2010, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Lạng Sơn đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào.
Đây là cuộc họp để Ban Chỉ đạo bàn và kiểm tra công tác chuẩn bị các nội dung tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (2000 – 2010). Nhằm phục vụ tốt hội nghị tổng kết cấp tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng tỉnh đã kịp thời tuyên truyền, phản ánh các hoạt động về tổ chức hội nghị cấp cơ sở, cấp huyện. Cơ quan thường trực là Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức phát động, hưởng ứng cuộc thi ảnh về đề tài này. Kết quả, cả đợt phát động, ban tổ chức đã thu được 1 bộ ảnh và 139 ảnh đơn của 13 tác giả tham dự, lễ trao giải thưởng cho các tác phẩm có chất lượng cao sẽ được tiến hành tại hội nghị tổng kết tới đây. Hiện nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” dự kiến sẽ tiến hành trong hai ngày 09,10/8/2010. Hội nghị sẽ tổ chức khen thưởng các danh hiệu văn hoá cho 61 tập thể, 22 gia đình và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp qua 10 năm thực hiện phong trào.

MC