Thứ bảy,  23/10/2021

Tràng Định sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2010

LSO-Ngày 21/7/2010, Ban Dân vận Huyện ủy Tràng Định đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2010.Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước nên đặt ra cho công tác dân vận nhiều vấn đề về cách thức và nội dung công tác.Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, dân vận chính quyền, lực lượng vũ trang; ban dân vận các cấp, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hội quần chúng trong hệ thống chính trị đã thu được kết quả tốt. Đặc biệt, với “ năm dân vận chính quyền”, các cấp chính quyền đã có nhiều chuyển biến trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Bên cạnh đó, sự hoạt động hiệu quả của toàn hệ thống chính trị đã củng cố lòng tin của người dân vào Đảng vào các cấp chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thành công Đại hội đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX. Hệ thống...

LSO-Ngày 21/7/2010, Ban Dân vận Huyện ủy Tràng Định đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2010.
Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước nên đặt ra cho công tác dân vận nhiều vấn đề về cách thức và nội dung công tác.
Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, dân vận chính quyền, lực lượng vũ trang; ban dân vận các cấp, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hội quần chúng trong hệ thống chính trị đã thu được kết quả tốt. Đặc biệt, với “ năm dân vận chính quyền”, các cấp chính quyền đã có nhiều chuyển biến trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Bên cạnh đó, sự hoạt động hiệu quả của toàn hệ thống chính trị đã củng cố lòng tin của người dân vào Đảng vào các cấp chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thành công Đại hội đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX. Hệ thống dân vận các cấp đã phối hợp đồng bộ với công tác tuyên giáo, sâu sát cơ sở, nắm tâm tư nguyện vọng của người dân, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền giải quyết thỏa đáng những bức xúc trong dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.
Kết quả của công tác dân vận trong 6 tháng đầu năm 2010 với các mô hình “ dân vận khéo”, tạo điều kiện cho việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm với trọng tâm là động viên mọi tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ KT-XH năm 2010; lập thành tích chào mừng 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện, Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Minh Hồng