Thứ tư,  22/03/2023

HĐND huyện Chi Lăng tổ chức kỳ họp thứ 15

LSO-Trong 2 ngày 20-21/7/2010, HĐND huyện Chi Lăng đã tổ chức kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Khoá XVII, nhiệm kỳ 2004-2011 nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, và giải pháp, phương hướng thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, nghiên cứu, thảo luận các báo cáo, tờ trình về: tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010; kết quả thực hiện thu, chi ngân sách; đầu tư XDCB; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Thanh tra huyện về tình hình chấp hành pháp luật, công tác xét xử 6 tháng đầu năm, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri ...và nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng khác.6 tháng đầu năm 2010, các ngành, các cấp...

LSO-Trong 2 ngày 20-21/7/2010, HĐND huyện Chi Lăng đã tổ chức kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Khoá XVII, nhiệm kỳ 2004-2011 nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, và giải pháp, phương hướng thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, nghiên cứu, thảo luận các báo cáo, tờ trình về: tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010; kết quả thực hiện thu, chi ngân sách; đầu tư XDCB; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Thanh tra huyện về tình hình chấp hành pháp luật, công tác xét xử 6 tháng đầu năm, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri …và nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng khác.
6 tháng đầu năm 2010, các ngành, các cấp trên địa bàn huyện Chi Lăng đã có nhiều cố gắng phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; nền kinh tế tiếp tục phát triển ổn định và có tốc độ tăng trưởng khá. Một số chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, thu ngân sách địa phương đạt và vượt mức kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn có một số tồn tại cần khắc phục như: công tác kiểm tra, đôn đốc nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn cho cơ sở mặc dù đã được quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao; công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định của các cấp, ngành nhưng chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ; việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo của một số cơ quan đơn vị còn chưa nghiêm túc…
6 tháng cuối năm 2010, các cấp, ngành đơn vị trong huyện tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực điều hành, chỉ đạo của chính quyền các cấp; tập trung khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp, mở rộng tối đa diện tích canh tác vụ mùa, chuẩn bị tốt các điều kiện về giống; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra chất lượng và tiến độ thực hiện các công trình; tăng cường quản lý thu chi ngân sách trên địa bàn để đạt và vượt mục tiêu so với kế hoạch đề ra…
Kỳ họp cũng đã thông qua các nghị quyết về một số giải pháp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2009 và công tác kiện toàn tổ chức HĐND, UBND huyện.

Hoàng Huy