Thứ bảy,  16/10/2021

Hội làm vườn tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

LSO-Ngày 22/7/2010, Hội làm vườn tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010.Chủ tịch Hội làm vườn tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu nămTrong 6 tháng đầu năm nay, Hội làm vườn tỉnh đã quan tâm triển khai nhiệm vụ đến các hội cơ sở và Huyện hội. Tổ chức Hội các cấp tích cực triển khai nhiệm vụ và củng cố tổ chức hội. Tỉnh hội đã tổ chức được 11 lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác Hội cho 11 huyện hội. Cấp ủy, chính quyền một số địa phương đã quan tâm hơn đến tổ chức hội, nhiều địa phương đã hỗ trợ kinh phí từ 10-30 triệu đồng cho Hội làm vườn địa phương hoạt động. Các huyện Hội đã chủ động phối hợp với ban, ngành, đoàn thể mở được nhiều lớp tập huấn về KHKT cho hội viên và xây dựng được nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được còn có một số hạn chế yếu kém như: công tác phát triển...

LSO-Ngày 22/7/2010, Hội làm vườn tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010.

Chủ tịch Hội làm vườn tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm
Trong 6 tháng đầu năm nay, Hội làm vườn tỉnh đã quan tâm triển khai nhiệm vụ đến các hội cơ sở và Huyện hội. Tổ chức Hội các cấp tích cực triển khai nhiệm vụ và củng cố tổ chức hội. Tỉnh hội đã tổ chức được 11 lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác Hội cho 11 huyện hội. Cấp ủy, chính quyền một số địa phương đã quan tâm hơn đến tổ chức hội, nhiều địa phương đã hỗ trợ kinh phí từ 10-30 triệu đồng cho Hội làm vườn địa phương hoạt động. Các huyện Hội đã chủ động phối hợp với ban, ngành, đoàn thể mở được nhiều lớp tập huấn về KHKT cho hội viên và xây dựng được nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được còn có một số hạn chế yếu kém như: công tác phát triển hội viên ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, phong trào VAC chưa phát triển rộng khắp. Trong 6 tháng cuối năm 2010, Hội làm vườn tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện tốt các mô hình chuyển giao KHKT cho hội viên. Đổi mới hình thức sinh hoạt chi hội, tăng cường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất…

Đức Anh