Thứ bảy,  16/10/2021

HĐND huyện Hữu Lũng tổ chức kỳ họp thứ 17

LSO-Trong 2 ngày 21-22/7/2010, HĐND huyện Hữu Lũng đã tổ chức kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2004-2011 nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2010.Đ/c Vũ Hồng Thủy, Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Hữu Lũng phát biểu tại kỳ họpTại hội nghị, các đại biểu đã nghe, nghiên cứu, thảo luận các báo cáo về: tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010; thực hiện dự toán thu ngân sách; tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội; công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…và nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng khác. Trong 6 tháng đầu năm 2010, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân các...

LSO-Trong 2 ngày 21-22/7/2010, HĐND huyện Hữu Lũng đã tổ chức kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2004-2011 nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2010.
Đ/c Vũ Hồng Thủy, Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Hữu Lũng phát biểu tại kỳ họp
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, nghiên cứu, thảo luận các báo cáo về: tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010; thực hiện dự toán thu ngân sách; tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội; công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…và nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng khác. Trong 6 tháng đầu năm 2010, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân các dân tộc, tình hình KT-XH của huyện tiếp tục có bước phát triển mới, phần lớn các chỉ tiêu đều đạt trên 50% kế hoạch. Sản xuất nông lâm nghiệp được chú trọng, quan tâm đến chăm sóc, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi; khi xuất hiện dịch bệnh tai xanh ở lợn, sâu bệnh hại cây trồng, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo, có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn, dập dịch trong thời gian ngắn nhất. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý thị trường tiếp tục được tăng cường và thực hiện quyết liệt. Các công trình XDCB được quan tâm đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, công tác quản lý, giám sát được thực hiện tốt. Lĩnh văn hóa, xã hội được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được giữ vững.
Lãnh đạo huyện báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số hạn chế cần khắc phục như: vẫn còn có xã và một bộ phận người dân thiếu trách nhiệm, thờ ở với việc phòng, chống dịch bệnh tai xanh, giấu dịch…dẫn đến một số nơi dịch bệnh không được ngăn chặn kịp thời, gây nhiều thiệt hại; dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 tiến độ chậm; Công tác GPMB còn yếu dẫn đến đơn thư khiếu nại kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thi công…
Sau khi nghiên cứu, thảo luận, kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Hữu Lũng đã thông qua 8 nghị quyết.

Minh Thảo