Thứ năm,  23/03/2023

Ðại hội Đảng bộ cơ quan ủy ban kiểm tra T Ư Đảng: Nâng cao năng lực lãnh đạo góp phần thực hiện ngày càng chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng

* Đảng bộ huyện Quốc Oai (Hà Nội) tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lýTrong các ngày 21 và 22-7, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đồng chí Hoàng Xuân Cừ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan T.Ư.Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hệ thống các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đảng bộ phối hợp lãnh đạo cơ quan xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Ủy ban Kiểm tra T.Ư có bản lĩnh chính trị, có dũng khí kiểm tra, có văn hóa kiểm tra, có nghiệp vụ kiểm tra vững vàng, chủ động nắm tình hình, bám sát địa bàn phụ trách, chỉ đạo quyết liệt đương đầu với những lĩnh vực, những...

* Đảng bộ huyện Quốc Oai (Hà Nội) tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý

Trong các ngày 21 và 22-7, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đồng chí Hoàng Xuân Cừ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan T.Ư.


Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hệ thống các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đảng bộ phối hợp lãnh đạo cơ quan xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Ủy ban Kiểm tra T.Ư có bản lĩnh chính trị, có dũng khí kiểm tra, có văn hóa kiểm tra, có nghiệp vụ kiểm tra vững vàng, chủ động nắm tình hình, bám sát địa bàn phụ trách, chỉ đạo quyết liệt đương đầu với những lĩnh vực, những nơi có khó khăn, phức tạp, những vụ việc bức xúc, nổi cộm trong xã hội. Tính chất, mức độ các cuộc kiểm tra sâu sát, quyết liệt hơn.


Công tác xây dựng Đảng của đảng bộ trên cả ba mặt giáo dục, chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra và thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyển biến tích cực.

Phát biểu ý kiến với Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Chi biểu dương và ghi nhận những cố gắng và kết quả đã đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua. Về một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Văn Chi nêu rõ: Trước tình hình và nhiệm vụ mới, Đảng bộ vừa phục vụ Đại hội lần thứ XI của Đảng, vừa triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội và Điều lệ Đảng khóa XI, do vậy, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phải chủ động, lường đón và nhạy bén với nhiệm vụ chính trị của công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên bám sát, nắm chắc được tình hình tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý, tham mưu cho Ủy ban giúp Bộ Chính trị chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội.

Trên cơ sở dự thảo các văn kiện, báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra T.Ư và Tổng kết công tác kiểm tra nhiệm kỳ khóa X, Đảng bộ chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đảng khóa XI, nhất là những nội dung liên quan công tác kiểm tra, giám sát mới được sửa đổi bổ sung.

Đại hội xác định nhiệm kỳ tới tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, phát huy vai trò hạt nhân của tổ chức Đảng, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy lãnh đạo cơ quan xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp trong việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đảng bộ nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát.

Đại hội cũng đã tập trung bàn thảo, đề ra các mục tiêu, giải pháp nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Đại hội Đại biểu đảng bộ huyện Quốc Oai (Hà Nội) lần thứ XXI nhiệm kỳ 2010-2015 diễn ra từ ngày 20 đến 22-7. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành Ủy Hà Nội dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ tới, đảng bộ huyện Quốc Oai tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và các xã, thị trấn có cơ cấu hợp lý, chất lượng tốt, bảo đảm sự kế thừa, phát triển giữa ba thế hệ cán bộ. Chú ý đào tạo cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ xuất thân từ công nhân, cán bộ ở các xã khó khăn, xã miền núi, đồng thời khuyến khích cán bộ giỏi, có đức, có tài, sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy từ loại khá trở lên về công tác tại các cơ quan của huyện và công tác ở các xã, thị trấn.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, với quyết tâm làm tốt công tác cán bộ, Quốc Oai sẽ hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ này. Do nhiều nguyên nhân, so với nhiều địa phương khác trên địa bàn thành phố, mặt bằng chung trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của cán bộ huyện Quốc Oai, nhất là ở cơ sở chưa cao. Vì vậy, huyện cần có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại và tuyển dụng thêm cán bộ trẻ; đồng thời có kế hoạch luân chuyển cán bộ có trình độ, có nghiệp vụ đi tăng cường cho cơ sở. Việc cần làm ngay là phải nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, trước hết là những đồng chí đứng đầu cấp ủy và chính quyền,

Để thực hiện thật hiệu quả giải pháp về công tác cán bộ trên, Đảng bộ huyện Quốc Oai cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Phải thật sự coi trọng việc giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong đảng, trước hết là trong tập thể cấp ủy, trong từng tổ chức đảng và trong từng đảng bộ. Kiên quyết khắc phục tư tưởng cục bộ, địa phương. Duy trì nề nếp và cải tiến nội dung sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ. Làm tốt công tác quản lý đảng viên thông qua việc giao nhiệm vụ cụ thể và thường xuyên kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ, việc thực hiện Nghị quyết và chấp hành Điều lệ Đảng của tổ chức đảng và của đảng viên; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên.

Đảng bộ huyện Quốc Oai tập trung chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức với chất lượng ngày càng nâng cao, trọng tâm là cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban và cán bộ xã, thị trấn; phấn đấu đến cuối năm 2015 cơ bản các chức danh cán bộ trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đạt tiêu chuẩn theo quy định của Thành ủy. Phấn đấu tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm và số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 90% trở lên, không có cơ sở yếu kém.

Theo Nhandan