Thứ năm,  30/03/2023

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải pháp khắc phục tình hình thiếu điện

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 203/TB-VPCP, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 13-7 về tình hình thiếu điện và các giải pháp khắc phục. Theo kết luận, trong quá trình phát triển, ngành điện bộc lộ một số tồn tại và bất cập về công tác tổ chức, lúng túng trong công tác điều hành. Mùa khô năm 2010, từ tháng 4 đến tháng 7, việc cung cấp điện đã xảy ra thiếu hụt, lượng điện thiếu hụt có tỷ trọng không lớn so sản lượng điện cả năm 2010 tập trung vào thời điểm nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng, làm ảnh hưởng phát triển kinh tế, hoạt động của các doanh nghiệp và sinh hoạt của nhân dân. Việc thiếu hụt trong thời gian qua có những nguyên nhân khách quan, do thời tiết diễn biến phức tạp, nhu cầu điện tăng đột biến, xả hơn 3,5 tỷ m3 nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp nên làm giảm đáng kể sản lượng thủy điện. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là việc đưa các công trình điện...

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 203/TB-VPCP, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 13-7 về tình hình thiếu điện và các giải pháp khắc phục.
Theo kết luận, trong quá trình phát triển, ngành điện bộc lộ một số tồn tại và bất cập về công tác tổ chức, lúng túng trong công tác điều hành. Mùa khô năm 2010, từ tháng 4 đến tháng 7, việc cung cấp điện đã xảy ra thiếu hụt, lượng điện thiếu hụt có tỷ trọng không lớn so sản lượng điện cả năm 2010 tập trung vào thời điểm nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng, làm ảnh hưởng phát triển kinh tế, hoạt động của các doanh nghiệp và sinh hoạt của nhân dân.


Việc thiếu hụt trong thời gian qua có những nguyên nhân khách quan, do thời tiết diễn biến phức tạp, nhu cầu điện tăng đột biến, xả hơn 3,5 tỷ m3 nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp nên làm giảm đáng kể sản lượng thủy điện. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là việc đưa các công trình điện vào chậm, do các nguyên nhân: không huy động đủ vốn, giải phóng mặt bằng chậm, công tác chỉ đạo điều hành chưa quyết liệt bám sát tiến độ… Từ những bất cập này, Thủ tướng chỉ đạo công tác điều hành cần quyết liệt hơn, các dự án chậm tiến độ, người đứng đầu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm, công tác giải phóng mặt bằng chậm, địa phương phải chịu trách nhiệm. Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ: Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam trong việc bảo đảm huy động đủ nguồn vốn, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án điện… bảo đảm nhu cầu điện cho phát triển kinh tế – xã hội đất nước trong thời gian tới.


Theo Nhandan