Thứ bảy,  23/10/2021

Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Lạng Sơn: Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012

LSO-Sáng 22/7/2010, 76 cán bộ, công nhân viên chức Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Lạng Sơn đã tham dự Đại hội công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2010-2012.Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Lạng Sơn nhiệm kỳ 2010-2012Trong nhiệm kỳ 2007-2009, cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty. Nhiệm kỳ qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Công ty đạt trên 10 triệu USD, chế biến gỗ đạt trên 10 ngàn m3 gỗ, nộp ngân sách trên 20 tỷ đồng; đóng góp các quỹ từ thiện xã hội gần 100 triệu đồng. Thu nhập bình quân 2,2 triệu đồng một người một tháng, đời sống cán bộ, công nhân viên chức ngày càng ổn định, yên tâm công tác hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế của Công ty và nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước. Nhiệm kỳ 2010-2012, Công đoàn Công ty sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường các chỉ tiêu hoạt động công đoàn,...

LSO-Sáng 22/7/2010, 76 cán bộ, công nhân viên chức Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Lạng Sơn đã tham dự Đại hội công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2010-2012.
Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Lạng Sơn nhiệm kỳ 2010-2012
Trong nhiệm kỳ 2007-2009, cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty. Nhiệm kỳ qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Công ty đạt trên 10 triệu USD, chế biến gỗ đạt trên 10 ngàn m3 gỗ, nộp ngân sách trên 20 tỷ đồng; đóng góp các quỹ từ thiện xã hội gần 100 triệu đồng. Thu nhập bình quân 2,2 triệu đồng một người một tháng, đời sống cán bộ, công nhân viên chức ngày càng ổn định, yên tâm công tác hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế của Công ty và nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước.
Nhiệm kỳ 2010-2012, Công đoàn Công ty sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường các chỉ tiêu hoạt động công đoàn, đặc biệt là đẩy mạnh đầu tư các khu đô thị, chăm lo đời sống cho người lao động, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khoá mới gồm 7 đồng chí; thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2012.

Nguyễn Đông Bắc