Chủ nhật,  26/03/2023

Toàn tỉnh còn trống hàng trăm chỉ tiêu biên chế

LSO-Theo số liệu của cơ quan chức năng, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2010 của tỉnh được Chính phủ phê duyệt và UBND tỉnh phân bổ là 2.316 chỉ tiêu biên chế hành chính và 22.371 biên chế sự nghiệp. Tuy vậy, đến thời điểm 30/5/2010, các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố mới thực hiện được 2.147 biên chế công chức hành chính và 22.085 biên chế sự nghiệp; còn thiếu 169 biên chế công chức hành chính và 286 biên chế sự nghiệp; 8 chỉ tiêu biên chế hành chính và 194 biên chế sự nghiệp dự phòng chưa sử dụng. Nguyên nhân bố trí chưa đủ biên chế là do số người trúng tuyển trong các kỳ thi công chức năm 2009 đạt thấp; một số vị trí công tác không có người dự tuyển hoặc người dự tuyển không có trình độ chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển...

LSO-Theo số liệu của cơ quan chức năng, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2010 của tỉnh được Chính phủ phê duyệt và UBND tỉnh phân bổ là 2.316 chỉ tiêu biên chế hành chính và 22.371 biên chế sự nghiệp.
Tuy vậy, đến thời điểm 30/5/2010, các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố mới thực hiện được 2.147 biên chế công chức hành chính và 22.085 biên chế sự nghiệp; còn thiếu 169 biên chế công chức hành chính và 286 biên chế sự nghiệp; 8 chỉ tiêu biên chế hành chính và 194 biên chế sự nghiệp dự phòng chưa sử dụng. Nguyên nhân bố trí chưa đủ biên chế là do số người trúng tuyển trong các kỳ thi công chức năm 2009 đạt thấp; một số vị trí công tác không có người dự tuyển hoặc người dự tuyển không có trình độ chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.

Hoàng Thái