Thứ bảy,  23/10/2021

Mở rộng thị trường tiêu thụ hàng sản xuất trong nước

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được sự hưởng ứng của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại bước đầu thu hút được người tiêu dùng trong nước.Theo kết quả điều tra của các tổ chức nước ngoài, từ chỗ chỉ có 23% người tiêu dùng ưa chuộng các sản phẩm thương hiệu trong nước, đến nay đã có 58% người tiêu dùng quan tâm đến hàng Việt Nam. Đây là dấu hiệu đáng mừng mở ra cơ hội nâng cao uy tín thương hiệu hàng Việt Nam với người tiêu dùng trong nước đồng thời là dịp để các doanh nghiệp định hướng thị trường, đầu tư sản xuất hướng vào người tiêu dùng trong nước; nhất là thị trường nông thôn lâu nay còn bỏ ngỏ. Thực tế trong thời gian qua, nhờ đầu tư thiết bị, công nghệ, đổi mới mẫu mã nâng cao chất lượng, hạ giá thành nhiều mặt hàng sản xuất trong nước như thực phẩm chế biến, hàng may mặc, vật liệu xây dựng... đã đứng vững và đủ sức cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Công tác xúc tiến thương mại, quảng bá...

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được sự hưởng ứng của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại bước đầu thu hút được người tiêu dùng trong nước.


Theo kết quả điều tra của các tổ chức nước ngoài, từ chỗ chỉ có 23% người tiêu dùng ưa chuộng các sản phẩm thương hiệu trong nước, đến nay đã có 58% người tiêu dùng quan tâm đến hàng Việt Nam. Đây là dấu hiệu đáng mừng mở ra cơ hội nâng cao uy tín thương hiệu hàng Việt Nam với người tiêu dùng trong nước đồng thời là dịp để các doanh nghiệp định hướng thị trường, đầu tư sản xuất hướng vào người tiêu dùng trong nước; nhất là thị trường nông thôn lâu nay còn bỏ ngỏ.


Thực tế trong thời gian qua, nhờ đầu tư thiết bị, công nghệ, đổi mới mẫu mã nâng cao chất lượng, hạ giá thành nhiều mặt hàng sản xuất trong nước như thực phẩm chế biến, hàng may mặc, vật liệu xây dựng… đã đứng vững và đủ sức cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và nhất là chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn” bước đầu phát huy hiệu quả. Sáu tháng đầu năm nay, Sở Công thương các tỉnh, thành phố đã tổ chức 68 đợt bán hàng về nông thôn với 857 lượt doanh nghiệp tham gia thu hút hơn 4,7 triệu lượt người tham quan mua sắm, đạt doanh số 1.467 tỷ đồng. Điều này cho thấy người tiêu dùng không quay lưng với sản phẩm trong nước và khả năng mở rộng thị trường còn rất lớn.
Để giữ uy tín với người tiêu dùng, tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường đòi hỏi trước hết các sản phẩm sản xuất trong nước phải cạnh tranh được với hàng nhập khẩu về chất lượng và giá cả. Các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa nhất là các mặt hàng tiêu dùng phải không ngừng đầu tư công nghệ, thiết bị, cải tiến quản lý giảm giá thành và chi phí lưu thông. Cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về mặt bằng, vay vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất. Các doanh nghiệp và tổ chức thương mại mở rộng các hình thức xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường khu vực nông thôn miền núi kiên quyết ngăn chặn tình trạng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng đưa hàng tồn kho, kém chất lượng về tiêu thụ. Cần có biện pháp bảo vệ người tiêu dùng tránh đưa hàng giả, hàng kém chất lượng vào lưu thông, đồng thời tổ chức tốt việc chăm sóc khách hàng. Có như vậy hàng Việt Nam mới tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường và chương trình thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” mới đi vào chiều sâu và bền vững.Theo Nhandan