Thứ tư,  27/10/2021

Thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Ðảng và đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với đồng chí Nguyễn Trường Tô

Ngày 19-7, Ban Bí thư đã ra Quyết định số 1718 QĐNS/T.Ư thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang. Quyết định nêu rõ: Căn cứ Điều lệ Đảng; Xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và tự kiểm điểm của đồng chí Nguyễn Trường Tô, Ban Bí thư nhận thấy:Với cương vị là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, đồng chí Nguyễn Trường Tô đã thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ không lành mạnh với gái mại dâm, vi phạm tư cách đảng viên, cấp ủy viên, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người cán bộ lãnh đạo, gây bất bình trong Đảng và xã hội, khi kiểm điểm thiếu thành khẩn. Vi phạm trên của đồng chí Nguyễn Trường Tô là rất nghiêm trọng.Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Trường Tô.Ngày 21-7, Thủ tướng Chính phủ ra...

Ngày 19-7, Ban Bí thư đã ra Quyết định số 1718 QĐNS/T.Ư thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang. Quyết định nêu rõ: Căn cứ Điều lệ Đảng; Xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và tự kiểm điểm của đồng chí Nguyễn Trường Tô, Ban Bí thư nhận thấy:

Với cương vị là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, đồng chí Nguyễn Trường Tô đã thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ không lành mạnh với gái mại dâm, vi phạm tư cách đảng viên, cấp ủy viên, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người cán bộ lãnh đạo, gây bất bình trong Đảng và xã hội, khi kiểm điểm thiếu thành khẩn. Vi phạm trên của đồng chí Nguyễn Trường Tô là rất nghiêm trọng.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Trường Tô.

Ngày 21-7, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1248-QĐ/TTg đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với đồng chí Nguyễn Trường Tô.
Theo Nhandan