Chủ nhật,  26/03/2023

Thường trực HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Bắc Sơn

LSO-Sáng ngày 23/7/2010, đồng chí Hà Văn Thanh, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh đã đến tiếp xúc cử tri huyện Bắc Sơn để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIV.Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIV họp trong 3 ngày, từ ngày 12-14/7/2010 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, nghiên cứu và thảo luận các báo cáo về: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; đầu tư XDCB; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thi hành án; tình hình thực hiện các chính sách dân tộc...và nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng khác. Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, mặc dù còn một số hạn chế, yếu kém, nhưng tình hình KT-XH của tỉnh vẫn tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn cùng kỳ năm 2009,...

LSO-Sáng ngày 23/7/2010, đồng chí Hà Văn Thanh, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh đã đến tiếp xúc cử tri huyện Bắc Sơn để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIV.
Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIV họp trong 3 ngày, từ ngày 12-14/7/2010 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, nghiên cứu và thảo luận các báo cáo về: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; đầu tư XDCB; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thi hành án; tình hình thực hiện các chính sách dân tộc…và nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng khác. Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, mặc dù còn một số hạn chế, yếu kém, nhưng tình hình KT-XH của tỉnh vẫn tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn cùng kỳ năm 2009, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp ổn định và có bước phát triển, hoạt động thương mại, du lịch và dịch vụ tiếp tục giữ được mức tăng trưởng khá. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn đạt cao so với dự toán và cùng kỳ năm trước. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân giữ được ổn định và từng bước được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Sau khi nghiên cứu, thảo luận, kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIV đã thông qua 15 Nghị quyết.
Cử tri huyện Bắc Sơn bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả mà kỳ họp HĐND tỉnh đã đạt được, đồng thời nêu lên một số ý kiến, kiến nghị như: cần đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước về cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư là đúng đắn nhưng ở cơ sở triển khai thực hiện chưa nghiêm túc, cần kiểm tra, giám sát thường xuyên để cuộc vận động phát huy được mục đích, ý nghĩa của nó…
Buổi chiều cùng ngày, đồng chí đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình ông Dương Công Huệ, 80 tuổi, ở thôn Bắc Sơn, xã Bắc Sơn là thương binh hạng 3/4; gia đình bà Hoàng Thị Lan, ở tiểu khu Trần Phú, thị trấn Bắc Sơn là vợ liệt sỹ Hoàng Mạnh Hùng, đã hy sinh trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Minh Thảo