Thứ ba,  26/10/2021

Kết thúc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Như tin đã đưa, từ ngày 20 đến 26-7-2010, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã họp phiên thứ 32 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng.Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.Ủy ban Thường vụ QH đã đánh giá kết quả kỳ họp thứ bảy, QH khóa XII và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tám, QH khóa XII. Ủy ban Thường vụ QH cho rằng, kỳ họp thứ bảy đã thành công tốt đẹp,có nhiều đổi mới, thật sự dân chủ, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, được cử tri và nhân dân cả nước đồng tình. Kết quả của kỳ họp góp phần tích cực hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an...

Như tin đã đưa, từ ngày 20 đến 26-7-2010, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã họp phiên thứ 32 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.Ủy ban Thường vụ QH đã đánh giá kết quả kỳ họp thứ bảy, QH khóa XII và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tám, QH khóa XII. Ủy ban Thường vụ QH cho rằng, kỳ họp thứ bảy đã thành công tốt đẹp,có nhiều đổi mới, thật sự dân chủ, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, được cử tri và nhân dân cả nước đồng tình. Kết quả của kỳ họp góp phần tích cực hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của QH trong thời gian tới.

Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tám, QH khóa XII: Dự kiến QH sẽ làm việc trong khoảng 31 ngày, từ ngày 20-10 đến cuối tháng 11-2010, để thông qua 10 dự án luật, một nghị quyết và cho ý kiến chín dự án luật khác; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, hoạt động giám sát và một số vấn đề quan trọng khác.

Ủy ban Thường vụ QH đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn, còn có ý kiến khác nhau của năm dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ bảy, QH khóa XII, đó là: Luật Viên chức; Luật Tố tụng hành chính; Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Khoáng sản (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi) để tiếp tục chỉnh lý, hoàn chỉnh trình QH thông qua tại kỳ họp thứ tám. Ủy ban Thường vụ QH cũng cho ý kiến về hai dự án Pháp lệnh, gồm: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân; đồng thời, xem xét, quyết định việc bổ sung thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ QH đã cho ý kiến về kế hoạch và nội dung tổng kết nhiệm kỳ QH khóa XII và chuẩn bị kỷ niệm 65 năm QH Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2011) và giao các cơ quan của QH, Văn phòng QH và các cơ quan của Ủy ban Thường vụ QH triển khai khẩn trương công tác chuẩn bị và tiến hành các công việc theo kế hoạch để các hoạt động quan trọng này bảo đảm sự trang trọng, thiết thực đáp ứng mục đích, yêu cầu đã đề ra.

Ủy ban Thường vụ QH đã xem xét báo cáo của Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ QH về kết quả nghiên cứu và quá trình giải quyết khiếu nại của các cơ quan có thẩm quyền đối với khiếu nại của bà Tạ Thị Liên và bà Nguyễn Thị Phương Dung. Ủy ban Thường vụ QH nhất trí với báo cáo và giao Ban Dân nguyện căn cứ vào ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ QH, các cơ quan, tổ chức hữu quan tham dự phiên họp hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị thông báo kết luận về vấn đề này gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ QH còn cho ý kiến về quy hoạch tổng thể cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của QH, các cơ quan của QH, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ QH và Văn phòng QH; dự án xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho Ban Thư ký QH Cam-pu-chia.
Theo Nhandan