Thứ sáu,  24/03/2023

Đồng chí Nguyễn Duy Việt – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm việc tại tỉnh ta

LSO-Ngày 26/7/2010, Đoàn khảo sát, kiểm tra liên ngành Bộ Nội vụ - Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Nguyễn Duy Việt, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc tại tỉnh ta về việc thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về “ tăng cường công tác dân vận”.Buổi sáng, đoàn làm việc với UBND tỉnh, dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Nội vụ. Sau khi nghe báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000, các thành viên trong đoàn đã cùng thảo luận, trao đổi ý kiến xung quanh việc triển khai Chỉ thị, trong đó tập trung làm rõ: Những đánh giá tác động, ảnh hưởng của Chỉ thị đối với xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội; khó khăn vướng mắc và bài học kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị gì sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị; công tác phối hợp giữa UBND và...

LSO-Ngày 26/7/2010, Đoàn khảo sát, kiểm tra liên ngành Bộ Nội vụ – Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Nguyễn Duy Việt, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc tại tỉnh ta về việc thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về “ tăng cường công tác dân vận”.
Buổi sáng, đoàn làm việc với UBND tỉnh, dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Nội vụ. Sau khi nghe báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000, các thành viên trong đoàn đã cùng thảo luận, trao đổi ý kiến xung quanh việc triển khai Chỉ thị, trong đó tập trung làm rõ: Những đánh giá tác động, ảnh hưởng của Chỉ thị đối với xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế – xã hội; khó khăn vướng mắc và bài học kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị gì sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị; công tác phối hợp giữa UBND và các sở ngành; công tác sơ, tổng kết, tuyên dương các điển hình tiên tiến; việc mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo cho cán bộ làm công tác dân vận; tổ chức kiểm tra giám sát, chỉ đạo thực hiện “năm dân vận chính quyền, mô hình dân vận khéo” …
Đồng chí Nguyễn Duy Việt phát biểu tại cuộc họp với UBND tỉnh
Buổi chiều cùng ngày, đoàn làm việc tại UBND Thành phố Lạng Sơn. Sau khi nghe báo cáo của UBND thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về “ tăng cường công tác dân vận”; các thành viên trong đoàn khảo sát đã có một số ý kiến trao đổi như: tác động của các mô hình điển hình trên địa bàn thành phố đối với công tác dân vận; bức xúc nhất của nhân dân trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng; kết quả triển khai “năm dân vận chính quyền”; hình thức tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 18…
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Việt, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã biểu dương những kết quả đạt được của Lạng Sơn trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ; nêu lên những tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: Tiếp tục tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo khắc phục hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 18; trong quá trình tham mưu, tìm khâu yếu nhất trong công tác dân vận chính quyền để xoay chuyển từ yếu sang mạnh, từ chưa tốt đến tốt; rèn luyện đội ngũ cán bộ trực tiếp làm việc ở khâu một cửa để đảm bảo tốt công tác dân chủ.

Xuân Hương