Thứ năm,  30/03/2023

Nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng

Sáng 27-7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị cộng tác viên Tạp chí Kiểm tra khu vực phía bắc năm 2010. Đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.Thời gian qua, Tạp chí Kiểm tra đã tích cực tuyên truyền hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nghiên cứu, học tập; phổ biến kịp thời những chủ trương, quan điểm, nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hướng dẫn của UBKT Trung ương; trao đổi ý kiến, kinh nghiệm thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp; tuyên truyền những điển hình tiên tiến; là diễn đàn đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu; tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.Phát biểu ý kiến với hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chi biểu dương những kết quả mà Tạp...

Sáng 27-7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị cộng tác viên Tạp chí Kiểm tra khu vực phía bắc năm 2010. Đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.

Thời gian qua, Tạp chí Kiểm tra đã tích cực tuyên truyền hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nghiên cứu, học tập; phổ biến kịp thời những chủ trương, quan điểm, nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hướng dẫn của UBKT Trung ương; trao đổi ý kiến, kinh nghiệm thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp; tuyên truyền những điển hình tiên tiến; là diễn đàn đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu; tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu ý kiến với hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chi biểu dương những kết quả mà Tạp chí Kiểm tra đạt được: luôn bám sát tôn chỉ, mục đích; luôn đổi mới, giữ đúng định hướng, bảo đảm tính giáo dục, tính chiến đấu. Đồng chí nhấn mạnh, thành tích mà tạp chí có được như ngày hôm nay có phần đóng góp quyết định của đội ngũ cộng tác viên. Để góp phần thực hiện có hiệu quả Thông báo Kết luận số 226-TB/T.Ư, ngày 3-3-2009, của Ban Bí thư về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Chi yêu cầu Ban Biên tập Tạp chí Kiểm tra tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức thể hiện nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền; thu hút ngày càng nhiều cộng tác viên. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở cần tích cực mua và sử dụng Tạp chí Kiểm tra làm tài liệu học tập, hướng dẫn nghiệp vụ, để cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nghiên cứu học tập.
Theo Nhandan