Thứ năm,  30/03/2023

Văn phòng Chính phủ cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu

Ngày 28-7, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ khai mạc Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Xuân Cừ, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; Nguyễn Văn Chiền, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trần Đình Đàn, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cùng các đồng chí nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng.Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy trình bày tóm tắt báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã thường xuyên phối hợp với lãnh đạo Văn phòng Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện chương trình,...

Ngày 28-7, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ khai mạc Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Xuân Cừ, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; Nguyễn Văn Chiền, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trần Đình Đàn, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cùng các đồng chí nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng.

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy trình bày tóm tắt báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã thường xuyên phối hợp với lãnh đạo Văn phòng Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và quy chế làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 2.867 đề án; phối hợp soạn thảo, thẩm tra, tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội ban hành 82 luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 28 pháp lệnh; phục vụ hàng trăm phiên họp Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Chính phủ; tham mưu cho Chính phủ trong các hoạt động đối ngoại; tổ chức tốt các hoạt động của lãnh đạo Chính phủ trong và ngoài nước; phối hợp tốt với các cơ quan Trung ương và địa phương phục vụ hoạt động của Chính phủ; thực hiện hiệu quả Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính… Công tác chính trị, tư tưởng được Đảng ủy Văn phòng Chính phủ chú trọng, bảo đảm sự đoàn kết, nhất trí trong đảng bộ; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhiệm kỳ qua, đảng bộ đã kết nạp được 269 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đặc biệt, Văn phòng Chính phủ là đơn vị chỉ đạo điểm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động đánh giá cao. Công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các hoạt động của tổ chức, đoàn thể đạt được nhiều kết quả rõ rệt.

Sau khi nêu rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, báo cáo chính trị của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2010-2015.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao thành tích mà Đảng bộ Văn phòng Chính phủ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là đã xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, nhất trí hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị – tư tưởng thể hiện trong việc quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; công tác tổ chức, cán bộ, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai thực hiện hiệu quả. Cán bộ, đảng viên Văn phòng Chính phủ đã có đóng góp quan trọng, thiết thực vào thành tựu chung của đất nước trong những năm qua: Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; bảo đảm an sinh xã hội và công tác đối ngoại. Điều đó thể hiện qua tình hình chính trị – xã hội ổn định, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Chính phủ được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cũng nhắc nhở đội ngũ cán bộ, đảng viên Văn phòng Chính phủ cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là công tác tham mưu giúp cho lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng có quyết định chính xác, kịp thời; phối hợp tốt hơn với các bộ, ngành và địa phương. Thủ tướng nhấn mạnh, đại hội cần tập trung thảo luận làm rõ hơn nữa những hạn chế, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục; đề ra phương hướng, nhiệm vụ của đảng bộ trong nhiệm kỳ 2010-2015 cần làm tốt hai việc là: lãnh đạo xây dựng Văn phòng Chính phủ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sáng 28-7, tại Hà Nội, Đảng bộ Học viện Quốc phòng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2010-2015. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh đánh giá cao những thành tích mà Học viện Quốc phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời ghi nhận các chủ trương, giải pháp đã nêu trong Báo cáo Chính trị của Đảng ủy Học viện trình bày tại đại hội. Trên cơ sở phân tích khái quát một số tình hình trong nước, quốc tế, khu vực và những khó khăn, thách thức đối với công tác huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện, Đại tướng Phùng Quang Thanh chỉ rõ: Đảng bộ Học viện Quốc phòng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, không ngừng đổi mới toàn diện và bổ sung, hoàn thiện hệ thống chương trình, nội dung, phương pháp tổ chức đào tạo cho các đối tượng; đẩy nhanh tiến độ dự án “Trung tâm mô phỏng tác chiến chiến lược” phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn các đề tài, giáo trình, tài liệu có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng bộ Học viện Quốc phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, chú trọng đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nhất là năng lực quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, nhằm bảo đảm cho Học viện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Học viện Quốc phòng đã nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chỉ lệnh, chỉ thị của cấp trên, tập trung sức lãnh đạo nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; coi trọng bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, trình độ tổ chức thực tiễn, xử lý tình huống chính trị-quân sự tầm chiến dịch-chiến lược. Công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục có bước phát triển mới, trong đó nổi bật nhất là tập trung nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận công tác đảng, công tác chính trị cấp chiến dịch-chiến lược, các vấn đề chiến lược quân sự, quốc phòng, nghệ thuật quân sự Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Học viện coi trọng, xây dựng cấp ủy, chi bộ trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa chuyên; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy trong đề bạt, bổ nhiệm, góp phần động viên, khích lệ nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Sáng 28-7, Đảng bộ thành phố Nam Định tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch QH tới dự. Đồng chí Chu Văn Đạt, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội.

Báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Bí thư Thành ủy Nam Định trình bày nêu bật kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố đạt bình quân 13,11%/năm; đến nay tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ đạt 98,69%, sản xuất nông nghiệp chỉ còn 1,31% nhưng tập trung theo hướng hàng hóa nên giá trị sản xuất vẫn tăng bình quân 3,55%/năm; thu ngân sách tăng bình quân 22%/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2009 chỉ còn 3,9%. Trong 5 năm qua, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng, thành phố đã thực hiện quản lý xây dựng theo quy hoạch. Thực hiện Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị, Quyết định số 109 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thành phố Nam Định thành Trung tâm vùng nam đồng bằng sông Hồng, đến nay nhiều dự án giao thông lớn được triển khai như dự án nối quốc lộ 21 với quốc lộ 10, cầu bê-tông vĩnh cửu qua sông Đào; dự án cải tạo quốc lộ 21, nâng cấp tỉnh lộ 490 C và đường 38; dự án quốc lộ 21 mới Nam Định – Phủ Lý. Các khu đô thị mới Thống Nhất, Hòa Vượng, khu tái định cư Đồng Quýt, Phạm Ngũ Lão, Trầm Cá, tây đường 38 được xây dựng cùng với một số dự án của Ngân hàng thế giới tài trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp đã làm đổi thay căn bản diện mạo thành phố.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ thành phố Nam Định tập trung phát huy tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững, phấn đấu trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh trước năm 2015 và tiếp tục đầu tư xây dựng thành phố trở thành Trung tâm vùng nam đồng bằng sông Hồng. Để thực hiện mục tiêu đề ra, Đảng bộ thành phố xây dựng nhóm giải pháp đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và quản lý đô thị, trong đó sẽ tranh thủ thu hút và đón nhận các dự án đầu tư của T.Ư, của tỉnh, các tổ chức quốc tế; tăng cường quản lý xây dựng theo quy hoạch; vận động nhân dân và các tổ chức kinh tế cùng tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân về trật tự đô thị, văn hóa đô thị.

Ngày 28-7, Đảng bộ quận Thanh Xuân (Hà Nội) khai mạc đại hội đại biểu lần thứ 4, nhiệm kỳ 2010-2015. Đến dự, có đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ quận Thanh Xuân tập trung lãnh đạo thực hiện nhiều chương trình công tác, trong đó chú trọng việc đầu tư xây dựng và quản lý đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng xã hội và giao thông. Trong 5 năm, quận đã huy động 343,4 tỷ đồng, triển khai 335 dự án xây mới, cải tạo, nâng cấp đường giao thông ngõ xóm, hệ thống thoát nước, trạm y tế… Công tác quản lý đô thị đi vào nền nếp, tỷ lệ công trình xây dựng có phép trên địa bàn quận đạt hơn 95%. Thu ngân sách trên địa bàn quận năm 2010 dự kiến đạt 1.000 tỷ đồng, gấp ba lần so với dự toán thành phố giao. Quận triển khai giải phóng mặt bằng hàng trăm dự án, di dời, bố trí tái định cư 2.634 hộ dân.

Với mục tiêu xây dựng quận Thanh Xuân phát triển toàn diện, bền vững, báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm của quận nhiệm kỳ 2010-2015. Đó là, tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển ổn định, hiệu quả, bền vững. Tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là hệ thống giao thông, trường học, nhà tái định cư. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, tăng cường quản lý đất đai, đô thị, trật tự xây dựng… Đối với công tác xây dựng Đảng, chương trình hành động của Đảng bộ quận nhấn mạnh, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy và chất lượng đội ngũ đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc… Đảng bộ quận xác định khâu đột phá là đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Theo Nhandan