Thứ sáu,  31/03/2023

Bộ Chính trị làm việc với Ðảng bộ các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang

Thực hiện Kết luận số 74-KL/TW ngày 22-6-2010 của Bộ Chính trị và Chương trình làm việc đợt 1 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc T.Ư nhiệm kỳ 2010-2015, trong các ngày 24 đến 25-7, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chủ trì các buổi làm việc và cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng của các Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Ngô Văn Dụ, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Dân vận T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng và các Bộ, ngành T.Ư.Tại các buổi làm việc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nghe đại diện lãnh đạo các Tỉnh ủy trình bày dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010...

Thực hiện Kết luận số 74-KL/TW ngày 22-6-2010 của Bộ Chính trị và Chương trình làm việc đợt 1 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc T.Ư nhiệm kỳ 2010-2015, trong các ngày 24 đến 25-7, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chủ trì các buổi làm việc và cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng của các Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Ngô Văn Dụ, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Dân vận T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng và các Bộ, ngành T.Ư.

Tại các buổi làm việc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nghe đại diện lãnh đạo các Tỉnh ủy trình bày dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010 và phương án công tác nhân sự, ý kiến phát biểu của các Ban, Bộ, ngành T.Ư.

Thay mặt Bộ Chính trị kết luận tại các buổi làm việc, Tổng Bí thư đánh giá: Tỉnh ủy và Ban Thường vụ các tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng các văn kiện và phương hướng công tác nhân sự chu đáo, nghiêm túc đúng quy trình theo tinh thần của Chỉ thị số 37 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của T.Ư. Nhìn chung, các dự thảo văn kiện trình bày tại Đại hội của tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang có chất lượng, đổi mới, thể hiện được ý chí nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Cơ bản nhất trí với những đánh giá về những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH), bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị- xã hội giai đoạn 2006-2010, Tổng Bí thư đánh giá cao nỗ lực của các Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang trong nhiệm kỳ qua đã đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt được nhiều kết quả quan trọng…

Làm việc với tỉnh Quảng Ninh, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lưu ý tỉnh tiếp tục rà soát Kết luận số 74 của Bộ Chính trị làm cơ sở để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, trong đó quan tâm việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số để Ban Chấp hành mới có cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát triển. Tổng Bí thư đề nghị các báo cáo phải nêu đậm nét hơn về công tác tổ chức, xây dựng Đảng, nhấn mạnh thêm về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Với Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Khi xây dựng các văn kiện cần nhìn nhận để đánh giá phân tích sâu sắc hơn các kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế yếu kém cần khắc phục, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới cho sát với tình hình, bảo đảm tính khả thi đồng thời cân nhắc, bổ sung về chủ đề đại hội cho chặt chẽ hơn. Trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới phương thức nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đối với Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, Tổng Bí thư đề nghị Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội cần nhấn mạnh đến ý chí tiến công trên cơ sở phân tích thực tiễn một cách khoa học đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, bảo đảm tính khả thi. Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Tổng Bí thư lưu ý cần tiếp tục đổi mới về phương thức lãnh đạo, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện. Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt nhưng cần quan tâm làm tốt các vấn đề xã hội, trong đó quan tâm chăm lo xây dựng phát triển KT – XH để thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, đặc biệt là vùng truyền thống cách mạng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chỉ đạo, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, các Bộ, ngành T.Ư, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các báo cáo trình Đại hội cho phù hợp với tình hình địa phương, trong đó tập trung phân tích, nêu rõ các mục tiêu, giải pháp, tổ chức thực hiện trong thời gian tới, bảo đảm Đảng bộ lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực để đạt được mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Tổng Bí thư đề nghị, Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết sáng tạo, lãnh đạo địa phương, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển KT – XH theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra.
Theo Nhandan