Thứ năm,  23/03/2023

Bộ Chính trị làm việc với tỉnh Lạng Sơn

Ngày 29/7/2010, tại phòng họp Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì buổi làm việc và cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Văn Dũng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, đại diện lãnh đạo các Ban đảng, bộ, ngành Trung ương. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việcTại buổi làm việc, đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh uỷ đã trình bày dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XIV, nhiệm kỳ (2005-2010) và phương án công tác nhân sự. Trong 5 năm qua, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu Đại...

Ngày 29/7/2010, tại phòng họp Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì buổi làm việc và cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XV, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Văn Dũng – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, đại diện lãnh đạo các Ban đảng, bộ, ngành Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc


Tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh uỷ đã trình bày dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XIV, nhiệm kỳ (2005-2010) và phương án công tác nhân sự. Trong 5 năm qua, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu Đại hội đề ra; Quốc phòng an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an sinh xã hội được quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nhân dân ổn định và tiếp tục được cải thiện; hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh. Thay mặt Bộ Chính trị kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao: Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã tập trung chỉ đạo xây dựng các văn kiện và phương hướng công tác nhân sự chu đáo, nghiêm túc đúng quy trình theo tinh thần Chỉ thị số 37 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Trung ương. Nhìn chung, các dự thảo văn kiện trình bày tại Đại hội của tỉnh đảm bảo chất lượng, đổi mới, thể hiện được ý chí nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Các đồng chí chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc

Đồng chí lưu ý, tỉnh cần điều chỉnh báo cáo chính trị ngắn gọn, súc tích hơn, phù hợp với tình hình địa phương, trong đó, tập trung phân tích, nêu rõ các mục tiêu, giải pháp, tổ chức thực hiện trong thời gian tới, bảo đảm Đảng bộ lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực để đạt được mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Trong thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới phương thức nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, quan tâm xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng kinh tế cửa khẩu, kết hợp với quốc phòng an ninh, đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác phòng chống tham nhũng, quan tâm đào tạo nghề, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ngọc Nhung