Thứ bảy,  16/10/2021

Kỷ niệm 80 năm thành lập Ðảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Ngày 29-7, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29-7-1930 - 29-7-2010). Tới dự, có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, các đồng chí lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng... cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh.Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống Cách mạng vẻ vang của Đảng bộ trong những ngày đầu thành lập đến nay và nhấn mạnh: Sau 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa luôn nêu cao truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng vào điều kiện thực tiễn địa phương, ban hành nhiều cơ chế chính sách phù hợp, đạt được những thắng lợi toàn diện. Không chỉ bảo đảm an ninh lương thực tại chỗ, trên địa bàn tỉnh hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp, lâm nghiệp tập trung như mía, sắn, cao-su,...

Ngày 29-7, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29-7-1930 – 29-7-2010). Tới dự, có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, các đồng chí lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng… cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống Cách mạng vẻ vang của Đảng bộ trong những ngày đầu thành lập đến nay và nhấn mạnh: Sau 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa luôn nêu cao truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng vào điều kiện thực tiễn địa phương, ban hành nhiều cơ chế chính sách phù hợp, đạt được những thắng lợi toàn diện. Không chỉ bảo đảm an ninh lương thực tại chỗ, trên địa bàn tỉnh hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp, lâm nghiệp tập trung như mía, sắn, cao-su, luồng… cung ứng nguyên liệu cho các cơ sở chế biến. Chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, lựa chọn công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, thực hiện sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp; số lượng doanh nghiệp, doanh nhân, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh Thanh Hóa cũng tăng nhanh. Do vậy, trong giai đoạn 2006-2010, nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 11,3%. Đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân được cải thiện rõ rệt.


Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi một số chương trình công tác trọng tâm. Đó là đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát huy tiềm năng, thế mạnh từng vùng miền, các thành phần kinh tế, làm gia tăng tốc độ, chất lượng tăng trưởng; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh xã hội hóa gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa giảm nghèo nhanh, bền vững.


Theo Nhandan