Thứ sáu,  31/03/2023

Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo

Ngày 29-7, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2010). Đến dự, có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, cùng đội ngũ những người đã, đang làm công tác tư tưởng - tuyên giáo trong hệ thống chính trị của thành phố.Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Quang Nghị đã ôn lại kỷ niệm những ngày đầu làm công tác tuyên giáo, đồng thời chúc mừng và cảm ơn những đóng góp của đội ngũ các thế hệ làm công tác tuyên giáo đối với sự phát triển của Thủ đô và đất nước. Đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, cùng với thành phố, công tác tuyên giáo Thủ đô đã và đang triển khai ba nhiệm vụ lớn và đã đạt được những kết quả quan trọng. Đó là việc thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Ngày 29-7, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 – 1-8-2010). Đến dự, có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, cùng đội ngũ những người đã, đang làm công tác tư tưởng – tuyên giáo trong hệ thống chính trị của thành phố.


Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Quang Nghị đã ôn lại kỷ niệm những ngày đầu làm công tác tuyên giáo, đồng thời chúc mừng và cảm ơn những đóng góp của đội ngũ các thế hệ làm công tác tuyên giáo đối với sự phát triển của Thủ đô và đất nước. Đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, cùng với thành phố, công tác tuyên giáo Thủ đô đã và đang triển khai ba nhiệm vụ lớn và đã đạt được những kết quả quan trọng. Đó là việc thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại hội Đảng các cấp. Đồng chí mong muốn các cán bộ làm công tác tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Thủ đô tổ chức thành công Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và tổ chức thành công Đại hội lần thứ 15 Đảng bộ thành phố.


Ngày 29-7, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự.


Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ôn lại lịch sử hào hùng của ngành tuyên giáo TP Hồ Chí Minh cũng như của cả nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.


Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Hải biểu dương thành tích của ngành tuyên giáo thành phố trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố phải góp phần vào nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; tập trung đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng gắn liền với xây dựng đội ngũ các binh chủng làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực tham mưu và tác nghiệp giỏi; Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


Dịp này, ngành tuyên giáo TP Hồ Chí Minh tổ chức giao lưu với các thế hệ làm công tác tuyên giáo và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 34 đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo của thành phố.


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức kỷ niệm lần thứ 80 Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ôn lại chặng đường lịch sử 80 năm qua của Cách mạng Việt Nam, trong đó nêu bật vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo. Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trải qua gần 25 năm đổi mới của Đảng, công tác tuyên giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị qua từng giai đoạn, tuyên truyền kịp thời mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống


Tại buổi lễ, 95 cán bộ lãnh đạo của tỉnh và ngành tuyên giáo được trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”.


Thành ủy Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Tại buổi lễ kỷ niệm, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành tuyên giáo, nêu bật tầm quan trọng của công tác tuyên giáo của Đảng qua các thời kỳ cách mạng. 80 năm qua, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo gồm nhiều thế hệ khác nhau, trải qua các thời kỳ cách mạng luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân.


Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho các cán bộ đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp ngành tuyên giáo.


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.


Diễn văn được trình bày tại buổi lễ nêu bật vai trò, tầm quan trọng, những đóng góp tích cực của ngành tuyên giáo của Đảng và ngành tuyên giáo tỉnh Hải Dương trong các thời kỳ Cách mạng; đồng thời khẳng định sự nghiệp tuyên giáo luôn gắn liền với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc.


Tại Nhà hát thành phố, Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng.


Trong mọi giai đoạn phát triển đất nước, ngành tuyên giáo Hải Phòng đã tổ chức nhiều cuộc vận động nhân dân, điển hình như “Sóng duyên hải”, “Tổ đá nhỏ ca A” và được nhân rộng ra toàn quốc. Hệ thống tuyên giáo thành phố luôn là lực lượng tiên phong đi đầu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, tuyên truyền cho nhân dân hiểu về đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, nắm bắt tư tưởng của quần chúng, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước…


Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo T.Ư đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 36 đồng chí; Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tặng bằng khen cho chín tập thể và chín cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo.


Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Đồng chí Hồ Xuân Mãn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm.


Các đại biểu đã ôn lại chặng đường 80 năm công tác tuyên giáo, khẳng định vị trí, vai trò cũng như những bước trưởng thành vượt bậc, những thành tích to lớn của ngành tuyên giáo của Đảng.


Tại lễ kỷ niệm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế đã trao tặng 25 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho các cán bộ, công chức đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp tuyên giáo của Đảng.


Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum đã tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của ngành nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, những mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.


Nhân dịp này, Tỉnh ủy Kon Tum đã tặng Ban Tuyên giáo bức trướng “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, hiệu quả” ghi nhận những đóng góp của tập thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo trong thời gian qua. Cũng nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kom Tum đã tặng Kỷ niệm chương cho 21 cá nhân trong và ngoài ngành đã có nhiều đóng góp cho công tác tuyên giáo.


Theo Nhandan