Thứ tư,  29/03/2023

Cao Lộc sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện

LSO-Theo kế hoạch, trong các ngày 3,4,5/8, Đại hội Đảng bộ huyện Cao Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2010- 2015 sẽ được tổ chức tại Trung tâm văn hóa huyện. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại, đón nhận sự quan tâm cuả toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã hoàn tất, sẵn sàng cho một kỳ đại hộị trí tuệ, tập trung dân chủ và hiệu quả.Thực hiện Chỉ thị 37 của Bộ chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đến ngày 8/6 toàn bộ 65 chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Cao Lộc đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở. Nhiều chi, đảng bộ đã tổ chức tốt việc tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình đại hội lần thứ XI của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội XV Đảng bộ tỉnh, dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX…Tất...

LSO-Theo kế hoạch, trong các ngày 3,4,5/8, Đại hội Đảng bộ huyện Cao Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2010- 2015 sẽ được tổ chức tại Trung tâm văn hóa huyện. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại, đón nhận sự quan tâm cuả toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã hoàn tất, sẵn sàng cho một kỳ đại hộị trí tuệ, tập trung dân chủ và hiệu quả.
Thực hiện Chỉ thị 37 của Bộ chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đến ngày 8/6 toàn bộ 65 chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Cao Lộc đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở. Nhiều chi, đảng bộ đã tổ chức tốt việc tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình đại hội lần thứ XI của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội XV Đảng bộ tỉnh, dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX…Tất cả các đại hội đều phát huy được trí tuệ của các đảng bộ, chi bộ trong việc đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết trong nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Điều thành công nhất của các đại hội là phát huy tốt tinh thần dân chủ trong đảng, giữ vững kỷ cương, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao.
Thị trấn Cao Lộc chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 – 2015- Ảnh: T.B
Song song với việc chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở, Huyện ủy Cao Lộc đã thành lập Ban tổ chức đại hội Đảng bộ huyện và thành lập 3 tiểu ban: Tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện và tiểu ban phục vụ đại hội. Các tiểu ban sau khi thành lập đã triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ban thường vụ huyện ủy xác định công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và công tác nhân sự là nhiệm vụ trọng tâm nên đã tập trung chỉ đạo xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành đảm bảo đánh giá xác thực kết quả đạt được cũng như những tồn tại trong nhiệm kỳ qua. Đến thời điểm này, Ban thường vụ huyện ủy đã hoàn thành việc lấy ý kiến về nhân sự và bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự vào BCH Đảng bộ huyện khóa XIX, giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Bí thư, Phó bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2010- 2015. Tiểu ban nội dung đã hoàn thành việc xây dựng, biên tập dự thảo báo cáo chính trị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2005- 2010, xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2010- 2015, gắn với định hướng phát triển của huyện trong những năm tới trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương cũng như chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào tình hình thực tế địa phương…

Công tác tuyên truyền hướng về đại hội cũng được đẩy mạnh nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng. Với sự chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và hình thức, Đại hội đảng bộ huyện Cao Lộc khóa XIX nhiệm kỳ 2010- 2015 sẽ thành công tốt đẹp.

Mai Trang - Duy Trang